UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Sponzori konferencie / Conference sponsors

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava
Labaš, s.r.o., Košice
Frucona, a. s., Košice
Grand Bari, s.r.o.

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2020