Prejsť na obsah

Ubytovanie / Accommodation

0minút, 53sekúnd

Košice ponúkajú rozsiahle možnosti ubytovania v hoteloch, hosteloch, apartmánoch. Odporúčame rezervovať ubytovanie cez www.booking.com podľa Vašich nárokov. Relatívne blízko ku miestu konania konferencie je Hotel Yasmin, Hotel Rokoko alebo Penzión Baránok. / Košice offer large possibilities of accommodation in hotels, hostels, apartments. Reservation of accommodation by means of www.booking.com in accordance with your demands is recommended. Quite close to the conference hall are the following ones: Hotel Yasmin, Hotel Rokoko and Penzión Baránok.

Najbližšie lacné ubytovanie hotelového typu, hostel ŠD Němcovej 1, Košice, objednáte tiež cez www.booking.com / The closest cheap accommodation of the hotel type is hostel ŠD Němcovej 1, Košice, can be also ordered via www.booking.com

Tiež môžete využiť lacné ubytovanie hotelového typu na ŠD UPJŠ, Medická ulica, Košice,
kontakt: tel: 055 234 1684, 055 643 1689; E-mail: ubyt@upjs.sk / Cheap accommodation of the hostel type is also ŠD UPJŠ, Medická ulica, Košice, contact: tel: +421 55 234 1684, +421 55 643 1689; E-mail: ubyt@upjs.sk


Študuj na UPJŠ