UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Kontakty

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mánesova 23, 043 52  Košice, Slovenská republika
VoIP (enum): +421 55 234 1676 (sekretariát)
VoIP (enum): +421 55 234 1667 (vrátnica)
Tel./fax: 633 73 53
e-mail: botgard@upjs.sk

Riaditeľ:
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1603, +421 55 234 2313, e-mail: pavol.martonfi@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre prevádzku Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach:
Ing. Robert Gregorek, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1673, e-mail: robert.gregorek@upjs.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach:
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1672, email: andrea.fridmanova@upjs.sk

Oddelenie arboréta
Vedúci: Dr. Ing. Peter Kelbel
VoIP (enum): +421 55 234 1669, e-mail: peter.kelbel@upjs.sk

Oddelenie autochtónnej flóry a dokumentácie
Vedúci: RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1674, e-mail: lenka.martonfiova@upjs.sk

Oddelenie dekoratívnej flóry
Vedúci: Ing. Robert Gregorek, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1673, e-mail: robert.gregorek@upjs.sk

Oddelenie tropickej a subtropickej flóry
Poverený vedenim: MSc. Michal Vasiľ
VoIP (enum): +421 55 234 1672, e-mail: michal.vasil@upjs.sk

Oddelenie hospodársko-prevádzkové
Vedúca: Ing. Agnesa Klimová, e-mail: agnesa.klimova@upjs.sk

Fytopatológ
Ing. Martin Suvák, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1671, email: martin.suvak@upjs.sk

Odborný pracovník
RNDr. Martin Pizňak, PhD.
VoIP (enum): +421 55 234 1669, email: martin.piznak@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 16.10.2019