UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanická záhrada
українська
AIS2

Domáca a medzinárodná spolupráca


Medzinárodné a domáce organizácie, v ktorých sme členmi

     
International Association of Botanic Gardens   Botanic Gardens Conservation International – International Agenda for Botanic Gardens   Climate Change Alliance of Botanic Gardens   Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska

Aktuálna projektová spolupráca

Tuzson János Botanical Garden - University of Nyíregyháza
Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kert (Tuzson János Botanical Garden - University of Nyíregyháza) – Sme vedúci partner malého projektu: Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad / The use of woody plant collections of the botanical gardens, INTERREG SK-HU
   
BGCI a Fera Science Ltd.
Spolupracujeme na projekte: Prípravné práce na monitorovanie šírenia Agrilus planipennis (EAB) vo východnej Európe / Preparatory work for monitoring the spread of Agrilus planipennis (EAB) in eastern Europe. Projekt sa uskutočňuje v rámci siete International Plant Sentinel Network
   
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Riešiteľský kolektív je zostavený z pracovníkov BZ UPJŠ a PF UPJŠ v 2 projektoch:
• VEGA 1/0669/19 Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín / Biotically induced endoreduplication in angiosperms (vedúci projektu: P. Mártonfi)
• VEGA 1/0741/19 Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálnych-asexuálnych rastlinných skupinách / Developmental biology, polyploidization a intercytotype interaction in sexual-asexual plant systems (vedúci projektu: V. Kolarčik)

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2021