Prejsť na obsah

Botanikiáda 2015

3minút, 29sekúnd

Šiesty ročník projektu  niesol podtitul „Čo ukrývajú stromy“. Tak ako v ostatných rokoch, i teraz bolo našim prvoradým cieľom usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Chceli sme ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe životného prostredia, zdravom životnom štýle a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách.

Školské kolo projektu sa uskutočnilo na základných školách on-line formou v týždni od 13. do 17. apríla 2015. Zapojilo sa do neho 2444 žiakov zo 106 zaregistrovaných škôl. Žiaci riešili 20 pripravených  otázok, najúspešnejší boli v otázke „V riekach a potokoch žije veľmi zaujímavý živočích, ktorý dokáže svojimi hlodavými zubmi obhrýzať kmene stromov. Živí sa ich vetvičkami a dokonca dokáže z konárov a kmeňov stromov stavať na vodných tokoch hrádze. Ako sa volá?“ (správne zodpovedalo 92,1 % žiakov) a najviac sa potrápili s otázkou „Ktorá z borovíc má vo zväzku 5 ihlíc?“ (správne zodpovedalo 37,2 % žiakov).  Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 13., 20. a 27. mája 2015. Zúčastnilo sa na ňom 106 učiteľov a 210 žiakov.

Pre učiteľov bol pripravený program, počas ktorého sa dozvedeli o nových poznatkoch v oblasti prírodných vied, recyklácie a význame zdravej životosprávy a o novinkách pri pestovaní rastlín. Každý učiteľ dostal kolekciu rastlín a pre školu získal 50 %-tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ do konca kalendárneho roka 2015. S pripravenými prezentáciami pre učiteľov vystúpili:

Mgr. Karolyiová – Nadácia Kosit: Čo robiť s domovým odpadom?

Ing. Suvák – Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach: Živočíchy v korunách stromov

Ing. Gregorek PhD. – Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach: Okrasné dreviny v záhradnej tvorbe +   Infoblok k benefitom

Na žiakov čakalo 6 stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

Najúspešnejší riešitelia regionálneho kola Botanikiády 2015 vypracovali problémové úlohy na plný počet bodov a sú to:

Filip Kopčák (ZŠ Kukučínova 106, Vranov nad Topľou), Jakub Barila (ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice), Adam Kvasňák (ZŠ Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves), Kristína Borošová, Viktória Miklošová (ZŠ Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou), Martin Štefanič (ZŠ s MŠ Zalužice), Diana Varichajová (ZŠ s MŠ Tovarné), Nina Švarcová, Krištof Ján Župník (Spojená Š Letná 34 Poprad) Sandra Sosková, Lívia Perignátová (ZŠ Dr. Fishera, Kežmarok), Nikola Cajaczuk, Kristína Mandzáková (ZŠ s MŠ SNP 412, Stakčín), Alexander Szabó (ZŠ Gemerská 1, Plešivec), Alexandra Smolková (ZŠ Mierová, Svit).

Dúfame, že aj tento rok si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli nielen kolekciu rastlín a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

 

Realizačný tím Botanikiády

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD.
Dr. Ing. Peter Kelbel
Ing. Robert Gregorek, PhD.
Ing. Peter Fridman
Ing. Martin Suvák, PhD.
Renáta Lišková a ďalší nemenej dôležití spolupracovníci

 

F O T O G A L É R I A

13. 5. 201520. 5. 201527. 5. 2015

 

Partneri Botanikiády 2015

 


Študuj na UPJŠ