Prejsť na obsah

Botanikiáda 2017

3minút, 0sekúnd

Milí žiaci, učitelia, všetci Botanikiádnici,

sme radi, že sa náš klub fanúšikov prírodovedných vedomostí rozrastá. Máme za  sebou ôsmy ročník projektu BOTANIKIÁDA s podtitulom „Rastlinní privandrovalci“ , v rámci ktorého sa do školského kola zapojilo 2764 žiakov. Najviac správnych odpovedí sme pri hodnotení on-line testu zaznamenali v odpovediach na otázku:

Kde rastie lekno biele?

  1. v horských plesách
  2. v čistých stojatých a pomaly tečúcich vodách
  3. v moriach

Správne na ňu odpovedalo 85,9 % žiakov zapojených do projektu (správna odpoveď – b).

Naopak, najmenej správnych odpovedí sa vyskytlo v otázke:

Vieš, ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?

  1. Osamelé stromy, stromoradia, medze a riedke lesíky poskytujú priestor na hniezdenie vtákov a úkryt pre hmyz a drobné cicavce.
  2. Na lúkach kvitnú rastliny prevažne na jar.
  3. Pasienky predstavujú monokultúru, ktorú spásajú hospodárske zvieratá.

Na túto otázku odpovedalo 29,3 % žiakov (správna odpoveď – a).

    Po vyhodnotení školských kôl bolo v kompetencii každej školy vybrať účastníkov na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v troch turnusoch 17., 24. a 31. mája 2017. Zúčastnilo sa na ňom 106 pedagógov a 211 žiakov.

    Pre učiteľov bol pripravený program, počas ktorého sa dozvedeli o téme tohto ročníka prostredníctvom prezentácií. Každý učiteľ dostal kolekciu rastlín na ďalšie pestovanie v škole a pre školu získal 50 %-tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ do konca kalendárneho roka 2017.

    Žiaci boli počas turnusov rozdelení do skupín, v ktorých sa presúvali po šiestich stanovištiach a plnili problémové úlohy. Úlohy na jednotlivých stanovištiach boli rôznorodé, venovali sa vodným rastlinám, drevinám, či lúčnym rastlinám a mnohé z týchto zadaní tento rok viedli k takzvaným rastlinným privandrovalcom, teda rastlinám, ktoré nepochádzajú z nášho územia, ale počas mnohých rokov sa tu udomácnili. Patria sem rastliny, ktoré nazývame kultúrne a tie môžu byť ozdobné alebo úžitkové. Ale privandrovalcami môžu byť aj rastliny, ktoré voláme invázne. Sú to také, ktoré sa veľmi dobre a rýchlo rozmnožujú, vedia prežívať aj v nepriaznivých podmienkach a nemajú prirodzených nepriateľov. Pretože vytláčajú pôvodné rastliny z ich ekosystémov, stávajú sa nebezpečnými a je potrebné obmedzovať ich rozširovanie. Aj keď ide o pomerne rozsiahlu a komplikovanú problematiku, snažili sme sa ju spracovať jednoduchým a pre cieľovú skupinu projektu pochopiteľným spôsobom.

    Najúspešnejší riešitelia regionálneho kola počas jednotlivých turnusov Botanikiády 2017 boli odmenení malými darmi a všetci žiaci, okrem iného, dostali pexeso pripravené na tému rastlinných privandrovalcov. Dúfame, že okrem toho si účastníci projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesli aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

        Realizačný tím Botanikiády

F O T O G A L É R I A

17. 5. 201724. 5. 201731. 5. 2017

Projekt Botanikiáda 2017 podporili:

Ďakujeme!

Archív


Študuj na UPJŠ