Prejsť na obsah

Sprevádzanie v skleníkoch

2minút, 44sekúnd

Prehliadka tropickej a subtropickej flóry v slovenskom jazyku je možná počas celého roka v pracovných dňoch, podľa aktuálne sprístupnených expozícií. Veľkosť skupiny na jeden vstup je do 25 účastníkov. Pri záujme je potrebné sa objednať telefonicky na čísle 055/234 1667 najneskôr dva pracovné dni vopred. Z prevádzkových dôvodov môže byť služba sprevádzania odmietnutá.

Možné vstupy o 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 hod.

Prehliadka trvá približne 45 minút.
Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.
Cena za sprievodcovskú službu na jednu skupinu je 10 €.

Pre školy ponúkame viaceré tematické prehliadky.

Sprevádzanie v anglickom jazyku

Prehliadka skleníkov alebo vonkajšieho areálu v anglickom jazyku je možná po predošlej dohode. Pri záujme je potrebné kontaktovať vrátnicu osobne alebo telefonicky na čísle 055/234 1667.

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.
Cena za sprievodcovskú službu na jednu skupinu do 25 účastníkov je 15 €.

Guiding in English language

Sightseeing of greenhouses or outdoor area in English is possible by prior arrangement. In case of interest it is necessary to contact the gatehouse in person or by phone on the number +421 55 234 16 67.

It is necessary to pay proper admission for an adult or a child.
Price for guide service per group up to 25 participants is 15 €.

Zážitkové sprevádzanie

Prehliadka vonkajšieho areálu v slovenskom jazyku s cieľom spoznať rastliny dotykmi, vôňou a chuťou. Sprevádzanie je možné iba pri priaznivom počasí.

Súčasťou je sprevádzanie po bylinkovej záhrade, ku ktorej ponúkame pracovné listy pre žiakov a študentov. V prípade záujmu, je možné dohodnúť sprevádzanie k bylinkám samostatne.

Veľkosť skupiny na jeden vstup je do 25 účastníkov. Pri záujme o toto sprevádzanie je nutné objednať sa mailom martin.piznak@upjs.sk (objednávka je platná až po obdržaní potvrdzujúceho emailu), prípadne telefonicky na čísle 055/234 1669, najneskôr dva pracovné dni vopred.

Možné vstupy o 9:00, 10:30 alebo 13:00 hod, prípadne dohodou.

Prehliadka trvá približne 60 minút.
Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.
Cena za sprievodcovskú službu na jednu skupinu je 10 €.

Sprevádzanie po dendrologickom náučnom chodníku

Dendrologický náučný chodník v dĺžke 1700 m zahŕňa ukážku 80 pôvodných aj introdukovaných drevín vyznačených informačnými tabuľkami. Súčasťou chodníka je aj päť stanovíšť s interaktívnymi edukačnými tabuľami a fitness prvkami, ktoré sú doplnené šmýkačkou, lanovou dráhou a lavičkami. Všetky informácie na trase chodníka sú v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku. Pre základné a stredné školy ponúkame pracovné listy so zaujímavými úlohami. Ak máte záujem o sprevádzanie na dendrologickom náučnom chodníku je potrebné objednať sa na vrátnici (055/234 1667) a v prípade záujmu o prehliadku s pracovnými listami kontaktujte RNDr. Andreu Fridmanovú, PhD. aspoň 3 pracovné dni vopred (andrea.fridmanova@upjs.sk, 0917 137 463).

Je potrebné uhradiť riadne vstupné pre dospelého alebo dieťa.
Sprievodcovská služba pre jednu skupinu do 25 účastníkov je 10 €.


Študuj na UPJŠ