Prejsť na obsah

Aktuality

Spoločné výskumné centrum Európske komisie (JRC) vyhlásilo 2. výzvu programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP)

Dňa 3. februára 2020 vyhlásilo Spoločné výskumné centrum Európske komisie (JRC) 2. výzvu programu Collaborative Doctoral Partnership (CDP), ktorého cieľom je nadviazať spoluprácu s vysokými školami členských štátov EÚ a krajín, ktoré sú pridružené programu Horizont 2020. Výzva, ktorá je otvorená do 3. mája 2020, sa týka týchto nasledovných tematických oblastí: Digital Governance Smart connected and … Čítať ďalej
10 marca, 2020

Európska komisia spustila verejné konzultácie k akčnému plánu v boji proti rakovine

Dňa 4. februára 2020, pri príležitosti Svetového deň rakoviny, Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k Európskemu akčnému plánu v boji proti rakovine.  Cieľom týchto konzultácii je pomôcť vytvoriť konkrétny plán pre boj s rakovinou, ktorý bude zodpovedať potrebám občanov EÚ, identifikovať kľúčové oblasti a preskúmať budúce kroky.  Tieto konzultácie budú trvať 12 týždňov, počas ktorých bude … Čítať ďalej
25 februára, 2020

MediPark na 1. národnom stretnutí SLOVACRINu

Dňa 22.3. 2019 sa uskutočnilo 1.národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC. Podujatia, na ktorom MediPark zastupoval jeho riaditeľ prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ECRINu profesor Jacques Demotes z Francúzska. Za organizáciou tejto udalosti stojí práve  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, ktorá … Čítať ďalej

Life Science Innovation Day 2019

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a podporou Vedeckého parku UK organizuje druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.  Na jednom mieste sa stretnete s verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami, start-upmi, súkromnými spoločnosťami a … Čítať ďalej

MediPark na seminári Transfer technológii a inovačný ekosystém

Dňa 7.5. 2019 sa uskutočnil informačný seminár venovaný dôležitým otázkam v oblasti transferu technológii a štátnej pomoci v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcii, ktorý bol organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s Joint Research Center (JRC) Európskej komisie v Bruseli (EK). Medzi hlavnými hosťami podujatia boli prof. Vladimír Šucha, generálny riaditeľ JRC, … Čítať ďalej

UVP MediPark na XXIII. Slovensko- Českom kongrese o infekčných chorobách

V dňoch 29. – 31. 5. 2019 sa zástupcovia UVP MediPark zúčastnili  XXIII. Slovensko- Českého kongresu o infekčných chorobách, na ktorom odprezentovali príspevky venované  HIV – aktuálnej situácii v manažmente v SR, národnému plánu kontroly infekčných ochorení, či novým možnostiam liečby multirezistentných ochorení. Program kongresu Celý zborník abstraktov nájdete tu    

Ani tento rok nechýbala Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ

    V poradí 6. ročník celouniverzitného podujatia „Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ“ sa konal v dňoch 10. až 13. júna 2019 v Liptovskom Jáne. Vďaka podpore rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ a vďaka podpore z interných zdrojov univerzity zúčastnilo tohto podujatia 54 doktorandov UPJŠ v Košiciach a … Čítať ďalej

Riaditeľ UVP MediPark na tlačovej besede pri príležitosti vydania národnej správy HBSC 2017/2018

Dňa 13.6. 2019 sa uskutočnila tlačová beseda pri príležitosti vydania národnej správy HBSC 2017/2018, na ktorej  riaditeľ MediParku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. participoval ako jeden z aktívnych účastníkov. HBSC je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ