Prejsť na obsah

Erasmus+ KA131

0minút, 42sekúnd
O programe Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Čítať ďalej

Potrebujete poradit?

Kontaktujte svojho koordinátora na pracovisku, alebo sa obráťte na Referát pre zahraničné vzťahy.

Dokumenty a informácie


Študuj na UPJŠ