UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitný vedecký park Medipark
українська
AIS2

Life Science Innovation Day 2019

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a podporou Vedeckého parku UK organizuje druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.  Na jednom mieste sa stretnete s verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami, start-upmi, súkromnými spoločnosťami a lídrami, ktorí sú aktívni na Slovensku. Podujatie sa uskutoční 22. mája 2019 o 9. hodine vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8. Cieľom je vytvoriť platformu na diskusiu a spoluprácu. 

Máte možnosť sa stretnúť so špičkovými vedcami z univerzít ako aj zo začínajúcich spoločností:

 • Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky (TBC)
 • Peter Kompalla, riaditeľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
 • Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR
 • Lukáš Plank, oddelenie patológie, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine
 • Michal Mego, Národný onkologický ústav
 • Ján Strnádel, Biomedicínske centrum, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine
 • Ján Tkáč, Glycanostics, SAV
 • Peter Zvara, Odensee University Denmark, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine
 • Miriama Šimunková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Zoltan Chadaide, Brainomix Limited, University of Oxford, spolupráca s univerzitnými nemocnicami v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave a Skalici
 • Igor Lacík, SAV –  Ústav polymérov
 • Ján Rosocha , Združená tkanivová banka, MEDIPARK
 • Richard Imrich, Národný ústav reumatologických chorôb
 • Auvo Kaikkonen, Európska investičná banka

Podujatie je bezplatné a je nutné sa registrovať. Jazyk podujatia je anglický.
Prihlásiť sa môžete na tomto mieste.

Posledná aktualizácia: 25.02.2020