Prejsť na obsah

Kľúčové prístrojové vybavenie

5minút, 2sekúnd

Ústav farmakológie CKPV MediPark LF UPJŠ

3. poschodie

názov: Prietokový cytometer BD FACSCalibur

 • popis prístroja: Zariadenie umožňujúce analýzu viacerých bunkových parametrov na základe fluorescenčného signálu. Dva lasery (modrý 488nm, červený 633nm) umožňujú multiparametrickú analýzu viacerých fyziologických parametrov v jednotlivých bunkách z populácie. Na základe fluorescenčného značenia cytometer je schopný monitorovať zmeny v bunkovom cykle, rozlíšiť apoptotickú a inú (kmeňové bunky) subpopuláciu, zaznamenať zmeny poškodenia bunkových organel, monitorovať aktiváciu a distribúciu membránových receptorov a zmeny hladiny proteínov alebo signálnych molekúl, či poškodenie DNA.         
 • umiestnenie:  3. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav farmakológie, miestnosť č.304
 • financovanie: SK0017 (Nórsky grant)
 • obstarávacia cena: 132 216 Eur
 • zodpovedná osoba: RNDr. Martin Kello, PhD.
 • predpokladaná cena služby: 
  • ​​s operátorom 12.0 eur
  • bez operátora 9,0 eur

 

názov:  Fluorescenčný mikroskop Leica DMI 6000B

 • popis prístroja: Mikroskop je určený na mikroskopickú analýzu a sledovanie zmien na úrovni tkanív, buniek resp. bunkových organel a ich komponentov. Mikroskop je vybavený objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 20x, 40x, 60x vodný, 100x imerzný a jednou resp. dvomi kamerami s možnosťou simultánneho snímania kamier. Bunková analýza je obmedzená na fázový kontrast a na štruktúry v bunkách s vlastnou autofluorescenciou alebo značené fluorescenčnými próbami resp. protilátkami.
 • umiestnenie: 3. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav farmakológie, miestnosť č.318
 • financovanie: SEPO, kód ITMS 26220120024
 • obstarávacia cena: 115 513 Eur
 • zodpovedná osoba: RNDr. Matúš Čoma, PhD.
 • predpokladaná cena služby:              
  • s operátorom 15.0 eur
  • bez operátora 10,0 eur           

 

názov:  Fluorescenčný mikroskop Nikon Eclipse Ni-E

 • popis prístroja: Mikroskop je určený na mikroskopickú analýzu a sledovanie zmien na úrovni tkanív, buniek resp. bunkových organel a ich komponentov. Mikroskop je vybavený objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 20x, 40x, 60x vodný, 100x imerzný a jednou resp. dvomi kamerami s možnosťou simultánneho snímania kamier. Bunková analýza je obmedzená na fázový kontrast a na štruktúry v bunkách s vlastnou autofluorescenciou alebo značené fluorescenčnými próbami resp. protilátkami.
 • umiestnenie: 3. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav farmakológie, miestnosť č.318
 • financovanie: Medipark, kód ITMS 26220220185
 • obstarávacia cena: 134 362 Eur
 • zodpovedná osoba: RNDr. Matúš Čoma, PhD.
 • predpokladaná cena služby:              
  • s operátorom 15.0 eur
  • bez operátora 10,0 eur          

 

Ústav farmakológie CKPV MediPark LF UPJŠ

4. poschodie

názov: Cytation 3 Cell Imaging Multi-Mode Reader

 • popis prístroja: Zariadenie, ktoré v sebe zahŕňa tak plnohodnotný spektro-fluoro-luminometer ako aj zobrazovacie zariadenie založené na fluorescenčnej mikroskopii. Prístroj umožňuje merať absorbanciu (230-999nm), luminiscenciu (300-700nm) a fluorescenciu (250-700nm) v platničkách, Petriho miskách a na podložných sklíčkach. Zobrazovací modul umožňuje analyzovať fluorescenčné signály z buniek prostredníctvom 4 filtrov: DAPI (ext. 377/50, em. 447/60), GFP (ext. 469/35, em. 525/39), RFP (ext. 531/40, em. 593/40) a Texas Red (ext. 586/15, em. 647/57). Bunková analýza je obmedzená na fázový kontrast a na štruktúry v bunkách s vlastnou autofluorescenciou alebo značené fluorescenčnými próbami resp. protilátkami.
 • umiestnenie: 4. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav farmakológie, miestnosť č. 405
 • financovanie: Medipark, kód ITMS 26220220185
 • obstarávacia cena: 299 624 Eur
 • zodpovedná osoba: RNDr. Martin Kello, PhD.
 • predpokladaná cena služby:              
  • s operátorom 15.0 eur
  • bez operátora 10,0 eur          

 

názov: AB 7500 Fast

 • popis prístroja: Real-Time PCR systém v 96-jamkovom platničkovom formáte. Prístroj umožňuje viacfarebnú multi-analýzu viacerých génov už do 30 minút. Prístroj umožňuje analyzovať génovú expresiu, SNP genotypizáciu a HRM (high resolution melting). Systém je optimalizovaný na viacero štandardne používaných farbičiek ako FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE™, NED™/ TAMRA™/ Cy3™, ROX™/Texas Red®, and Cy5™ ako aj TaqMan® esejí.
 • umiestnenie: 4. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav farmakológie, miestnosť č.406
 • financovanie: Medipark, kód ITMS 26220220185
 • obstarávacia cena: 78 185 Eur
 • zodpovedná osoba: doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.
 • predpokladaná cena služby:           
  • s operátorom 20 eur

 

Ústav lekárskej a klinickej biochémie

5. poschodie

názov: BIORAD CFX96

 • popis prístroja: PCR cyklér na kvantifikáciu génovej expresie s prídavnou hlavicou na meranie teplotného gradientu primérov pre klasickú PCR, ktorý umožňuje relatívnu kvantifikáciu počtu kópií fragmentov pri sledovaní génovej expresie, detekciu bodových mutácií
 • umiestnenie: 5. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, miestnosť č.501
 • financovanie: CEEPM, ITMS: 26220120067
 • obstarávacia cena: 49 999,20 €
 • zodpovedná osoba: RNDr. Ivana Špaková, PhD.

 

názov: Qiagene Rotor-Gene Q

 • popis prístroja: Real-time PCR cyklér s vysoko citlivým analyzátorom topenia oligonukleotidových fragmentov, ktorý umožňuje relatívnu aj absolútnu kvantifikáciu počtu kópií fragmentov pri sledovaní génovej expresie, detekciu bodových mutácií
 • umiestnenie: 5. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, miestnosť č.501
 • financovanie: Medipark, ITMS: 313011D103 
 • obstarávacia cena: 54 704,70 €
 • zodpovedná osoba: doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

 

názov:  ROCHE LightCycler®480 Instrument II

 • popis prístroja: Real-time PCR cyklér na stanovenie génovej expresie, ktorý umožňuje relatívnu aj absolútnu kvantifikáciu počtu kópií fragmentov pri sledovaní génovej expresie, detekciu bodových mutácii
 • umiestnenie: 5. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, miestnosť č.501
 • financovanie: CEMIO, ITMS: 26220120058
 • obstarávacia cena:    50 820,00 €
 • zodpovedná osoba:   doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

 

názov: Syngene G:Box systém

 • popis prístroja: detekčný a dokumentačný systém na vizualizáciu a vyhodnotenie chemiluminiscenčného a UV signálu s možnosťou fotenia chladenou kamerou, ktorý poskytuje možnosť detekcie a kvantifikácie UV a chemilunminiscenčného signálu pri technikách Wester blot a PCR
 • umiestnenie: 5. poschodie CKPV MediPark LF UPJŠ, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, miestnosť č.503
 • financovanie: APVV
 • obstarávacia cena: 7 026,95 €
 • zodpovedná osoba: doc. Mgr. Peter Urban, PhD.

 


Študuj na UPJŠ