Prejsť na obsah

Odkazy

3minút, 1sekúnd

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach spolupracuje so širokou škálou organizácií mestskej a miestnej samosprávy, s rôznymi firmami aj súkromnými osobami, kde poskytujeme poradenstvo rôzneho druhu týkajúce sa botaniky, záhradníctva, krajinárstva, ochrany rastlín a pod. Na tomto mieste uvádzame len najvýznamnejších partnerov a sponzorov. Neuvádzame tu organizácie, s ktorými máme príležitostnú spoluprácu, ani napr. vyše 350 botanických záhrad sveta, s ktorými realizujeme výmenu semien prostredníctvom Indexu Seminum. Naše partnerské organizácie a aktuálnu spoluprácu nájdete tu.

Partneri a spolupracujúce organizácie

     
Asociácia včelárov   Ateliér Dobrucká   Bonsai centrum Košice   BONSAI Klub
             
     
Botanická záhrada Univerzity Palackého   BotaniKE   CBC Tours   Citrus klub
             
     
Český spolok v Košiciach   Dobrasemena   El bosque Nuevo   flAVATAR
             
     
Kam do mesta   Katedra botaniky Univerzity Palackého   Katedra zoológie PF UPJŠ   Katedra zoológie UK v Bratislava
             
     
Materská škola   Michal Zachar   Slovenský zväz záhradkárov   Stratford butterfly farm
             
     
Tramtária   Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach   Ústav půdní biologie   Visit Košice
             
         
Východoslovenské múzeum   Západoslovenské múzeum v Trnave        

Sponzori

     
Aquaseed   Eurohosta   Fresh Plus   Frucona
             
     
Gardenseedsmarket   Grand Bari   Hadeko   Labaš
             
     
Spoločnosť Rokosan   Slovenská botanická spoločnosť   Symbiom – mykorízne huby   USS
             
           
Zeocem            

Botanické záhrady a arboréta na Slovensku

     
Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene   Arborétum Mlyňany SAV   Botanická záhrada – expozícia Tatranskej prírody   Botanická záhrada SPU Nitra
             
     
Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave   Hrádocké arborétum   Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici, Botanická záhrada   Stredná odborná škola lesnícka v Prešove – školské lesy Cemjata
             
           
Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch – botanická záhrada            

Vybrané botanické záhrady vo svete

     
Botanická záhrada Praha   Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe   Botanická záhrada Univerzity Palackého v Olomouci   Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity
             
     
Botanická záhrada Jagiellonskej univerzity v Krakove   Botanická záhrada Níreďháza   Botanická záhrada univerzity vo Viedni   Botanická záhrada Užhorodskej univerzity
             
           
Royal botanic gardens Kew            
             

Študuj na UPJŠ