Prejsť na obsah

Výučba

2minút, 12sekúnd

    Botanická záhrada UPJŠ ako vedecko – pedagogické pracovisko sa podieľa na výučbe študentov Univerzity P. J. Šafárika. Prirodzeným partnerom pre BZ je Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pracovníci BZ vyučujú v bakalárskom študijnom stupni na jednoodborovom a medziodborovom štúdiu Biológie, ako aj na magisterskom študijnom stupni v odbore Botanika a fyziológia rastlín a v odbore Učiteľstvo akademických predmetov – biológia. Samostatne alebo v spolupráci s pracovníkmi Katedry botaniky, prípadne pracovníkmi iných katedier ÚBEV zabezpečujú výučbu predmetov: Botanika II, Taxonómia rastlín, Fytogeografia, Evolučná biológia, Integrovaná ochrana rastlín, Embryológia rastlín, Dendrológia, Všeobecná botanika a zabezpečujú aj cvičenia z Fyziológie rastlín. Taktiež vedú bakalárske a magisterské záverečné práce študentov uvedených odborov, niektorí pôsobia ako vedúci alebo konzultanti aj v doktorandskom stupni štúdia v odbore Fyziológia rastlín.

    Osobitnú kapitolu vzdelávania dospelých tvorí zapojenie sa Botanickej záhrady do Univerzity tretieho veku (U3V)  na UPJŠ. Botanická záhrada garantuje študijný program „Rastliny v životnom prostredí“, kde ponúka štandardné tri ročníky štúdia a pre vytrvalých záujemcov aj štvrtý, nadstavbový ročník. Študenti Univerzity tretieho veku sa prostredníctvom prednášok a praktických cvičení zamestnancov BZ a Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ oboznámia s teoretickými základmi botaniky, evolúcie rastlín, fytogeografie a pomyselne navštívia za rastlinami aj odľahlé končiny Zeme. Veľká časť výučby je zameraná na pestovanie, ošetrovanie a ochranu rastlín, s ktorými sa frekventanti stretávajú pri pestovaní v záhradách, ale aj pri pestovaní exotických rastlín ako kaktusov či citrusov, liečivých rastlín alebo okrasných cibuľovín. Veľký záujem frekventantov sa týka tiež prednášok o záhradnej a krajinnej tvorbe a uplatnení moderných postupov a prvkov v týchto odvetviach. Po treťom ročníku získavajú absolventi na promóciách diplom. Viac o štúdiu na Univerzite 3. veku sa môžete dozvedieť na stránkach Centra pre celoživotné vzdelávanie a podpory projektov UPJŠ.


Študuj na UPJŠ