UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav biologických a ekologických vied

 

Ústav biologických a ekologických vied je miestom nielen nadštandardnej výučby biologických a ekologických predmetov, zastrešujúcich bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia na PF a FF UPJŠ v Košiciach, ale aj excelentných vedeckých aktivít. Na Ústave biologických a ekologických vied prebiehajú počas celého roka aj mnohé mimoškolské aktivity, kde sú srdečne vítaní študenti všetkých ročníkov.


Aktuality

Výročné hodnotenie doktorandov ÚBEV

Riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied srdečne pozýva všetky kolegyne a kolegov na „Výročné hodnotenie doktorandov ÚBEV“, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022 od 8:30 v aule M5. Cieľom tohto stretnutia je zhodnotiť úspechy a postup prác  dosiahnutých v priebehu ostatných dvoch rokov (roka) pri riešení dizertačných prác našich doktorandov, posúdiť pravdepodobnosť naplnenia cieľov dizertačných prác, prípadne tieto ciele modifikovať tak, aby doktorandi úspešne ukončili svoje doktorandské štúdium. Program výročného hodnotenia doktorandov.

 

 

Do pozornosti sa dáva univerzitná akcia Juniáles 2022 plná súťaží, dobrej nálady a priateľských stretnutí, na ktorú nás srdečne pozývajú organizátori.

 

 

Naša PhD študentka uspela na medzinárodnej vedeckej konferencii v Haagu

Doktorandka Mgr. Mária Ryníková z Katedry fyziológie živočíchov ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach sa 24. a 25. mája 2022 zúčastnila významnej svetovej konferencie 10th Microbiome & Probiotics R&D and Business Collaboration Forum, na ktorej za prezentáciu svojej práce získala Cenu poroty. Viac info nájdete na fakultnej stránke, alebo aj tu.

Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa konal v Zážitkovom centre vedy Aurelium Festival 4 živlov, súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl. Pod vedením RNDr. Márie Piknovej, PhD. z Katedry mikrobiológie, Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ sa na prvom mieste tejto zaujímavej akcie umiestnili študenti 8-ročného gymnázia Aneta Štefančínová, Iveta Štefančínová a Radovan Štefančín zo školy Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov. Na Katedre mikrobiológie realizovali vedecký projekt na tému "Halofily nad zlato" (študovali soľ-milujúce baktérie, obývajúce prešovskú soľanku). Viac informácií o súťaži nájdete na adrese https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/, viac footiek vo fotogalérii.

Vždy sa medzi nami nájdu ľudia, ktorých umelecké cítenie dokáže zachytiť krásu inak. Preto na vás čaká stále nová a aktualizovaná výstava vo vestibule RB pavilónu.

 

Ponuka tém záverečných prác

Do pozornosti dávame ponuku bakalárskych a diplomových prác na Katedre fyziológie živočíchov.


Zo života ústavu

Maturitný týždeň pre nematurantov

Rozšíriť obzory pre nematurantov Gymnázia v Bardejove s prednáškou na tému "Exotické zvieratá" boli RNDr. Viktória a Igor Majláthovci, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov. Ako už je zvykom, zaujali najmä hady, o čom svedčia aj reakcie samotných študentov. Videozáznam z tejto udalosti nájdete aj na YouTube.

Dvojitý úspech kolegov

Gymnazistky z Prešova Laura Ivančová a Katarína Fabuľová v rámci SOČ pod vedením RNDr. Jany Kiskovej, PhD. z Katedry mikrobiológie, Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach odštartovali sľubný projekt „Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy“, s ktorým vyhrali celoštátne kolo AMAVET 2021. Postúpili tak na celosvetovú projektovú súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), ktorá sa konala v dňoch 8. - 13. mája 2022 v meste Atlanta, Georgia, USA. Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Marián Babinčák, PhD., vedecký pracovník Katedry bunkovej biológie, ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach. Historicky bol prvým členom odbornej hodnotiacej komisie zo Slovenska na súťaži ISEF. Viac...

On-line beseda s genetikou

Pre žiakov 8. ročníka ZŠ Moskovská 2 z Banskej Bystrice si pripravila naša kolegyňa RNDr. Terézia Kisková, PhD. on-line besedu zameranú na genetické ochorenia, či už autozomálne alebo gonozomálne. V závere si žiaci zmerali svoje sily vo vedomostnom on-line kvíze. Víťazom boli odovzdané vecné ceny, ktoré darovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Viac o tejto besede, aj s fotogalériou, sa dozviete priamo na stránke školy https://zsmoskovska.edupage.org/news/#news-963.

Exkurzia zo strednej školy

Gymnazisti bilingválneho štúdia z Gymnázia Opatovská 7 v Košiciach sa boli pozrieť, ale hlavne vyskúšať si to, čo ich čaká a s čím sa stretnú na Ústave biologických a ekologických vied, ak by prišli študovať biológiu. Strávili u nás príjemný a podnetný deň. Fotogaléria.

Napísali o nás

V súvislosti s úhynom potkana Magawu, ktorý bol vycvičený na hľadanie mín, poskytla naša kolegyňa RNDr. Terézia Kisková, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov rozhovor ohľadom vedeckej práce s laboratórnymi potkanmi uverejnený v denníku SME.

Deň otvorených dverí 2022

Pre všetkých záujecov o štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach bude dňa 3. februára 2022 pripravený Virtuálny deň otvorených dverí, ktorý budete môcť sledovať na fakultnej facebookovej stránke pfupjs.

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2021

10. decembra 2021, 10.00 h – 12.00 h
ONLINE prednášky
Viac informácií nájdete tu.

Aké sú molekulárne mechanizmy transformácie rôznych druhov podnetov na jednotný „jazyk“ nervových vzruchov? Ako sú ich vlastnosti zakódované do postupností signálov ? Na tieto a ďalšie otázky hľadali odpovede dva výskumné tímy pod vedením  Davida Juliusa a  Avrema Pataputiana z USA. Sústredili sa najmä na vnímanie tepla, chladu a mechanickej sily. Ich vyše 10-ročný výskum, ktorý priniesol mnohé významné a aj pre medicínsku prax (napr. pre vývoj nových typov analgetík) dôležité odpovede, bol odmenený tohtoročnou Nobelovou cenou za fyziológiu a medicínu.

Tému za Ústav biologických a ekologických vied priblíži prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. prednáškou „Ako pracujú senzory v našom tele“.

33. Prírodovedecká čajovňa

V stredu 8. decembra 2021 sa uskutočnila Prírodovedecká čajovňa na tému Prehrievanie miest: geografické a ekologické súvislosti. Naša kolegyňa z Katedry zoológie, RNDr. Monika Balogová, PhD., priblížila túto problematiku v prednáške "Význam, život a strasti obojživelníkov v našom meste". Nahrávku celého podujatia si môžete pozrieť tu.

 

Výsledky výskumu našich kolegov prezentované v relácii RTVS Veda a technika

Magnetické nanočastice možno využiť pre efektívne zachytenie vírusov a skrátenie doby ich detekcie vo vzorkách z vyšetrenia. Moderátorovi Gregorovi Marešovi to vysvetlila doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. z Katedry progresívnych materiálov Ústavu fyzikálnych vied a doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD. z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum sa realizuje v rámci projektu NANOVIR, finančne podporeného Európskou úniou a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
TV relácia zo dňa 9.10.2021

Rýchlu detekciu vírusov, avšak elektrochemickou cestou, predstavila RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied a RNDr. Martin Panigaj, PhD. z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum sa realizuje v rámci projektu EDEVIR, v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, finančne podporovaného APVV. 
TV relácia zo dňa 18.9.2021

Špecifiká živočíchov obývajúcich výhradne jaskynné prostredie a predátorské správanie niektorých z nich vysvetlil prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. a RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. z Katedry zoológie Ústavu biologických a ekologických vied. Výskum finančne podporuje APVV v rámci projektu č. 17-0477. 
TV relácia zo dňa 19.6.2021

 

Deň otvorených dverí

Študentom stredných škôl sme minulý rok pripravovali Virtuálny DOD 2021. Informácie o jednotlivých ústavoch sú zverejnené na kanály Prírodovedeckej fakulty, kde môžete nájsť aj záznam o ÚBEV a prečo prísť študovať biológiu práve k nám.

Posledná aktualizácia: 16.06.2022