UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav biologických a ekologických vied

 

Ústav biologických a ekologických vied je miestom nielen nadštandardnej výučby biologických a ekologických predmetov, zastrešujúcich bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia na PF a FF UPJŠ v Košiciach, ale aj excelentných vedeckých aktivít. Na Ústave biologických a ekologických vied prebiehajú počas celého roka aj mnohé mimoškolské aktivity, kde sú srdečne vítaní študenti všetkých ročníkov.


Zo života ústavu

Milí študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi pozvať Vás na online "Čiernu polhodinku" s vedením Ústavu biologických a ekologických vied
k problematike kvality výučby a vyhodnotenia študentskej ankety.

Budeme na Vás čakať vo štvrtok  9.12 od 13:00 na adrese

https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-upk-kp3

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Posledná aktualizácia: 06.12.2021