UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav biologických a ekologických vied

Ústav biologických a ekologických vied je miestom nielen nadštandardnej výučby biologických a ekologických predmetov, zastrešujúcich bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia PF a FF UPJŠ, ale aj excelentných vedeckých aktivít. Na ústave biologických a ekologických vied prebiehajú počas celého roka aj mnohé mimoškolské aktivity, kde sú srdečne vítaní študenti všetkých ročníkov.

Posledná aktualizácia: 23.01.2019