UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Záleží Vám na študentoch a rozmýšľate, ako zatraktívniť a skvalitniť výučbu? Máte na prednáškach množstvo ľudí a hľadáte spôsob ako ich aktivizovať? Potrebujete rýchlo a spoľahlivo opraviť testy? Chcete z čítania textov na výučbu vyťažiť čo najviac? Spolupracujete v množstve tímov potrebujete nájsť systém, ako sa nestratiť v množstve úloh a dokumentov? Pripravujete z času na čas jednoduché grafické výstupy a nie ste spokojní so softvérom, ktorí používate? 

Grantové schémy

Grantové schémy

Na UPJŠ sa realizujú vedeckovýskumné a vzdelávacie projekty v rámci rôznych grantových schém, rozvojových projektov štrukturálnych fondov a rámcových programov Európskej únie pre výskum a inovácie.

Virtuálna prehliadka