UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Grantové schémy

Grantové schémy

Na UPJŠ sa realizujú vedeckovýskumné a vzdelávacie projekty v rámci rôznych grantových schém, rozvojových projektov štrukturálnych fondov a rámcových programov Európskej únie pre výskum a inovácie.

Virtuálna prehliadka