UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Študentské domovy a jedálne
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Oznam

Oznam

S účinnosťou od 1.6.2018 sa mení cena stravného v ŠJ z 3,38€ na 3,60€.