Prejsť na obsah

Fotogaléria – Študentské domovy a jedálne UPJŠ

0minút, 19sekúnd

Ubytovávanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity  je realizované na štyroch blokoch na  Medickej 4,  6, na Popradskej ulici 66 a na Popradskej ulici 76.  Ubytovacia kapacita na Medickej ulici  je 1 405,  na Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 200 osôb. Celková kapacita ŠD na ubytovanie je 1 760 miest.
www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne

Adresa:
Medická 6
040 11 Košice
Slovenská republika


Študuj na UPJŠ