Prejsť na obsah

Kontakty

0minút, 20sekúnd

Riaditeľ ŠDaJ UPJŠ v Košiciach
Ing. Jozef Maligda

E-mail: jozef.maligda@upjs.sk
Tel: 055 234 1680,  (+42155) 6431689
Fax: (+42155) 6431683

ŠD Medická 4,6
Ing. Agnesa Köröšiová
Ubytovanie študentov:
Tel: 055 234 1687, e-mail: agnesa.korosiova@upjs.sk
Ubytovanie hostí:
Tel: 055 234 1684, 055 643 1689, e-mail: ubyt@upjs.sk
ŠD UPJŠ Popradská 66, 040 11 Košice
Vedúca ŠD: Mária Tóthová
E-mail: maria.tothova@upjs.sk, tel: (+42155) 234 1683
ŠD UPJŠ Popradská 76, 040 11 Košice
Vedúca ŠD: Dagmar Šimkaninová
E-mail: dagmar.simkaninova@upjs.sk, popradska76@upjs.sk
Tel.: (+42155) 234 1698, (+42155) 622 74 21

Študuj na UPJŠ