Prejsť na obsah

Oznamy pre študentov, ŠJ UPJŠ

0minút, 32sekúnd

Zmena ceny jedla s účinnosťou od 1.1.2023
Študenti, doktorandi

Pri objednávkach:
Cena jedla 5,10 €
Dotácia 1,50 €
Študent, doktorand hradí 3,60 €
Pri voľnom predaji:  (minimálna cena jedla pre priznanie dotácie 2,50 €)
Dotácia pri cene jedla od 2,50 € do 5,10 €: príspevok 1,50 €
Dotácia pri cene jedla od 5,11 €: príspevok 3,00 €

Rozdiel medzi cenou a priznanou dotáciou hradí študent, doktorand.

• Oznam pre študentov-prvákov
Pre študentov I. ročníka  je loginom a heslom  číslo ISIC karty.

Oznam – Dobíjanie kreditu  ! pre študentov ! na ISIC kartu (ohľadom stravovania) bankovým prevodom:
POZOR!     IBAN SK3681800000007000436471
variabilný symbol: číslo isic karty (10 miestne), alebo posledných 10 miest zo 17-miestneho čísla karty


Študuj na UPJŠ