UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Študentské domovy a jedálne
українська
AIS2

Oznamy pre študentov, ŠJ UPJŠ

 

Cena jedla pre študentov a doktorandov:
 

Pri objednávkach:
Cena jedla 3,90 €
Dotácia  1,40 €
Študent hradí 2,50 €
 
Pri voľnom predaji:  (minimálna cena jedla pre priznanie jednej dotácie 2,20 €)
Cena jedla od 2,20 € do 4,19 € príspevok 1,40 €
Cena jedla nad 4,20 € príspevok 2,80 €

 

 

• Oznam pre študentov-prvákov
   Pre študentov I. ročníka  je loginom a heslom  číslo ISIC karty.

 • Oznam - Dobíjanie kreditu  ! pre študentov ! na ISIC kartu (ohľadom stravovania) bankovým prevodom:
    POZOR!     IBAN SK3681800000007000436471                    
    variabilný symbol: číslo isic karty (10 miestne), alebo posledných 10 miest zo 17-miestneho čísla karty                

  • Dobíjanie kreditu je možné aj v jedálni na LF v čase od 8.00 do 11:00

  • Dobíjanie kreditu je možné aj v jedálni na Moyzesovej v čase od 8.00 do 11:00

  • Dobíjanie kreditu je možné aj v Kaviarni  Minerva

Posledná aktualizácia: 24.05.2021