Prejsť na obsah

Zúčastnili sme sa 6. sympózia k Svetovému dňu AIDS

1minút, 3sekúnd

V dňoch 21. -22. novembra 2019 sa uskutočnilo v poradí 6. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM K SVETOVÉMU DŇU AIDS.

Cieľom podujatia oganizovaného Spoločnosťou infekčného lékárstva ČLS JEP, Klinikou infekčných ochorení a cestovnej medicíny FN Plzeň, Štátnym zdravotným ústavom Praha a Zdravotným ústavom v Ústi nad Labem,  bolo poskytnúť pracovníkom rôznych odborností priestor na predávanie informácii formou prednášok a workshopov o prevencii, testovaní a liečbe infekcie HIV. 

Medzi hlavnými hosťami podujatia boli prof. Jose Gatell, MD, svetový špecialista na problematiku infekcie HIV, prof. Andrzej Horban, MD, odborník zaoberajúci sa problematikou infekcie HIV a HCV, prof. Francois Clavel, MD, popredný francúzsky virológ, ktorý v roku 1986 spoločne s nositeľom Nobelovej ceny prof. Montaignierem objavil a identifikoval vírus HIV – 2 a prof. Jurgen Rocstroh, MD, špecialista na problematiku HIV a HCV, člen výkonného výboru a predseda European AIDS Clinical Society (EACS) a člen výboru International AIDS Society (IAS).  MediPark na tomto sympóziu zastupoval náš riaditeľ, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý je okrem iného aj prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov SLS.

Program sympózia nájdete tu. 

 

Prílohy

File File size
pdf 00_6.-PROGRAM-Sympozium-AIDS-2019 839 KB

Študuj na UPJŠ