UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Študentské domovy a jedálne
українська
AIS2

Študentské jedálne

 


Prevádzka stravovacej časti ŠD a J UPJŠ Medická 4, Košice je zabezpečovaná 35 zamestnancami v troch kuchyniach a  troch výdajniach stravy. Výdajňa na Popradskej ulici, výdajňa na Mánesovej, výdajňa na Jesennej ulici. Príprava stravy je realizovaná na kuchyniach  na Medickej 4, Moyzesovej 9 a Tr. SNP 1. 

Vedúca jedálne:
ŠD, Medická 4
Iveta Vargová
iveta.vargova@upjs.sk
Tel.: (+42155) 2341 1562

Mob.: 0907 704 330

Vedúca jedálne:
LF, Tr. SNP 1
Adriana Venceľová
adriana.vencelova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1660
Mob.: 0915 390 636
Vedúca jedálne:
Moyzesova 9
Iveta Adamčíková
iveta.adamcikova@upjs.sk 
Tel.: 055 234 1120
Mob.: 0915 412 830

Posledná aktualizácia: 19.05.2021