Prejsť na obsah

Študentské jedálne

0minút, 49sekúnd

Prevádzka stravovacej časti ŠD a J UPJŠ Medická 4, Košice je zabezpečovaná 55 zamestnancami v štyroch kuchyniach a  dvoch výdajniach stravy. Výdajňa na Popradskej ulici, výdajňa na Mánesovej. Príprava stravy je realizovaná na kuchyniach  na Medickej 4, Moyzesovej 9, Tr. SNP 1 a Jesennej 9. 

ŠD, Medická 4LF, Tr. SNP 1Moyzesova 9
Vedúca jedálne:
Ing. Nikola Hnízdilová
nikola.hnizdilova@upjs.sk
Tel.: (+42155) 2341 1562
Mob.: 0907 704 330
Vedúca jedálne:
Adriana Venceľová
adriana.vencelova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1660
Mob.: 0915 390 636
Vedúca jedálne:
Iveta Adamčíková
iveta.adamcikova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1120
Mob.: 0915 412 830


Študuj na UPJŠ