Prejsť na obsah

Ciele

1minút, 36sekúnd

Technologický a inovačný park (TIP) je projektom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý podporuje inovácie, transfer technológií a spoluprácu medzi univerzitou a priemyselným sektorom. TIP vznikol s cieľom rozvíjať podnikanie a výskum v regióne a poskytnúť príležitosť pre študentov a výskumníkov pre realizáciu ich nápadov a inovatívnych projektov.

Hlavné ciele Technologického a inovačného parku:

  • Podpora startupov: TIP poskytuje priestor a infraštruktúru pre mladé startupy, ktoré chcú rozvíjať svoje inovatívne projekty a podnikateľské nápady. Poskytuje im potrebné zázemie a podporu, aby mohli svoje nápady uviesť do praxe.
  • Spolupráca s priemyselným sektorom: TIP má za cieľ podporiť spoluprácu medzi univerzitou a podnikmi. To umožňuje výskumníkom a študentom zapojiť sa do projektov so súkromným sektorom, čo vedie k lepšiemu prepojeniu teórie a praxe.
  • Výskum a inovácie: V rámci TIP sa realizujú projekty a výskumné aktivity v rôznych odvetviach, čím sa podporuje technologický rozvoj a inovácie v regióne.
  • Podpora prezentácie nápadov: TIP organizuje podujatia a workshopy, na ktorých študenti a výskumníci môžu prezentovať svoje nápady a inovatívne projekty, získať spätnú väzbu a prípadne zaujať investorov.
  • Inkubátor: Pre začínajúce firmy TIP poskytuje inkubátory, kde môžu začínať svoje podnikateľské aktivity. Tieto inkubátory poskytujú všetky potrebné zariadenia a infraštruktúru na začiatok podnikania.

Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika je dôležitým strediskom pre podporu inovácií a technologického rozvoja v regióne Košice. Poskytuje príležitosť pre mladých ľudí a výskumníkov, aby svoje nápady pretavili do skutočnosti a prispeli k rozvoju ekonomiky a spoločnosti.


Študuj na UPJŠ