Prejsť na obsah

O nás

1minút, 15sekúnd

TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Čiastkové ciele TIP – UPJŠ:

  • Medzinárodne akceptovateľná úroveň moderného kapitalizovateľného výskumu v limitovanom počte zameraní
  • Vysoký potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti
  • Reálna spolupráca s high-tech priemyslom v uvedených oblastiach
  • Členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a technologických (ETP) sieťach
  • Vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu zamestnanosti (cez vytvorenie nadštandardných podmienok pre  investorov do high-tech sféry prostredníctvom ponuky výsledkov kapitalizovateľného výskumu)

Vedenie TIP UPJŠ

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Riaditeľ
e-mail: pavol.miskovsky@upjs.sk
tel. číslo: 055/ 234 3537
Ing. Zuzana Svoreňová
Prevádzková riaditeľka
e-mail: zuzana.svorenova@upjs.sk
tel. číslo: 055/ 234 3535
Ing. Zuzana Paulíny
Vedúca sekretariátu
e-mail: zuzana.pauliny@upjs.sk
tel. číslo: 055/ 234 3536

Základné dokumenty:


Študuj na UPJŠ