UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

TIP - UPJŠ

TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Čiastkové ciele TIP – UPJŠ:

  • Medzinárodne akceptovateľná úroveň moderného kapitalizovateľného výskumu v limitovanom počte zameraní
  • Vysoký potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti
  • Reálna spolupráca s high-tech priemyslom v uvedených oblastiach
  • Členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a technologických (ETP) sieťach
  • Vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu zamestnanosti (cez vytvorenie nadštandardných podmienok pre  investorov do high-tech sféry prostredníctvom ponuky výsledkov kapitalizovateľného výskumu)

 

Základné dokumenty

 

Posledná aktualizácia: 18.10.2019