Prejsť na obsah

Úspechy

7minút, 45sekúnd

Úspech CIB TIP-UPJŠ na Košice Region Innovation Awards 2023

Tím Centra Interdisciplinárnych Biovied Technologického inovačného parku UPJŠ bol pod vedením doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. nominovaný na Košice Region Innovation Awards 2023 Inovačného centra Košického kraja v kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja. Cenu rektora UPJŠ tímu CIB TIP-UPJŠ odovzdal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. počas slávnostného galavečera dňa 3.5.2023 v Kunsthalle Košice.

 

Viac

Výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV ocenila dosiahnuté výsledky riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ v projekte APVV-15-0069 „Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR“ a zaradila ho tak do výročnej publikácie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou – 2021“.

 

Viac 


Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V novembrovom vydaní mesačníka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) – Obchod priemysel hospodárstvo sa môžete dozvedieť viac o návšteve Estónska slovenskou delegáciou z Košíc, ktorá sa konala pod záštitou SOPK a zúčastnili sa jej prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP-UPJŠ a člen predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC), Mgr. Roman Oros.

 

Viac 

Projekt Košický klaster nového priemyslu ako súčasť strategickej rady premiéra SR

Dňa 9. novembra 2021 sa konalo rokovanie strategickej rady premiéra Eduarda Hegera, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košického samosprávneho kraja a združenia Košický klaster nového priemyslu. Hlavnou témou bol projekt Košický klaster nového priemyslu (CNIC), jeho kontúry a podpora financovania projektu z Plánu obnovy a odolnosti SR a prepojenie so štátnym rozpočtom a Fondami EÚ.

 

Viac 

CNIC podpísalo Memorandum o porozumení so spoločnosťou Tachyum

Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC) podpísal dňa 5. novembra 2021 na pôde Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ Memorandum o porozumení so slovensko-americkou spoločnosťou Tachyum s.r.o. Memorandum o porozumení podpísal  za CNIC predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. a za spoločnosť Tachyum s.r.o. spoluzakladateľ a CEO,  Ing. Radoslav Danilák, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj Mgr. Roman Oros za CNIC a Róbert Cisár, Business Development manažér za Tachyum

 

Viac 

Úspech projektu CIB v oblasti paleontológie v Uzbekistane

Doc. RNDr. Martinovi Kundrátovi, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ sa podarilo po vyše dvoch rokoch realizovať v období od 22. septembra – 12. októbra 2021 v Uzbekistane projekt hľadania ostatkov dinosaurov v spolupráci s partnermi zo Štátneho geologického múzea v Taškente. Tento projekt sa podarilo zrealizovať aj vďaka podpore zo strany veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taškent a v spolupráci s partnermi zo Štátneho geologického múzea v Taškente.

 

Viac 

Biomedicínsky projekt UPJŠ v Košiciach získal ocenenie „Inovácia Slovenska 2021“

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udeľovalo tento rok Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Ceny boli odovzdané v rámci konferencie COINTT – Cooperation Inovation Technology Transfer, ktorá sa konala 19.-21.10.2021 na FIIT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Viac 

Košický klaster nového priemyslu získal Cenu za transfer technológií na Slovensku 2021

V rámci konferencie COINTT 2021 – Cooperation Innovation Technology Transfer, ktorá sa konala 19. – 21.10. 2021 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave boli odovzdané ocenenia – Cena za transfer technológií na Slovensku 2021. Podujatie bolo realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.

 

Viac 

Habilitácia v Centre interdisciplinárnych biovied CIB, TIP-UPJŠ

Dňa 20.09.2021 sa v priestoroch rektorátu UPJŠ konala habilitácia RNDr. Gabriela Žoldáka, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ. Dr. Žoldák predniesol habilitačnú prednášku s názvom  Laserová optická pinzeta: od objavu k aplikácii a potom predstavil hlavné výsledky svojej habilitačnej práce s názvom „Štúdium biofyzikálnych vlastností proteínov pomocou laserovej optickej pinzety“.

 

Viac 

Publikácia podporená projektom OPENMED na obálke Biophysical Chemistry

Zahraničný interdisciplinárny časopis Biophysical Chemistry na obálke svojho augustového vydania uverejnil publikáciu vedcov z Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (TIP-UPJŠ).

 

Viac 

Založenie Košického klastra nového priemyslu

Dňa 04. 08. 2021 boli v zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja podpísané zakladateľské zmluvy Inovačného centra Košického kraja (ICKK) a Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorých  zakladateľmi sú tri košické univerzity – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Košice a Košický samosprávny kraj. Okrem akademického sektora a samosprávy v ňom participujú aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

 

Viac 

Študentská osobnosť Slovenska

Študentská osobnosť Slovenska. Radi by sme Vás informovali, že JUDr.Laura Rózenfeldová, PhD., právnička Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ, získala začiatkom júla top ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska v kategórii právo“ za akademický rok 2019/2020.Laura momentálne pracuje na projekte dátovej analýzy rozhodnutí súdov.

 

Viac 

UPJŠ sa stala najlepšie hodnotenou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila na pozícii 201-250, čím sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou. Oproti minulému roku si univerzita výrazne polepšila, kedy sa umiestnila na pozícii 301-400.

 

Viac 

Projekt „Košický klaster nového priemyslu“ bol oficiálne predstavený na tlačovej konferencii Košického samosprávneho kraja

Dňa 17.12.2020 sa konala vo Východoslovenskej galérii v Košiciach tlačová konferencia pod záštitou Košického samosprávneho kraja k založeniu Inovačného centra Košického kraja ICKK, ktorého cieľom je  podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne.

 

Viac

Nový smer integrácie blockchainu do infraštruktúry mobilnej siete publikovaný v prestížnom vedeckom časopise IEEE Communication Magazine

Centrum interdisciplinárnych Biovied vied Technologického a Inovačného parku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) zaznamenalo ďalší úspech. Vedci z dvoch košických univerzít (UPJŠ a TUKE) spolu s kolegami zo zahraničných univerzít skúmali kľúčové aspekty implementácie blockchainu pre 6G.

 

Viac

Unikátny objav publikovaný v prestížnom časopise Current Biology

Výsledky vedeckých pracovníkov pôsobiacich v Centre interdisciplinárnych biovied TIP UPJŠ zaznamenali v poslednom období niekoľko mimoriadnych ohlasov na medzinárodnej úrovni.

 

Viac

Tím z CIB, TIP – UPJŠ získal prestížny projekt v rámci výzvy „Twinning“ programu EU Horizont 2020

Vedecký tím z Centra interdisciplinárnych biologických vied Technologického a Inovačného parku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) získal prestížny projekt v rámci výzvy „Twinning“ programu EU Horizont 2020.

 

Viac

Poďakovanie študentky Alexandry Firmentovej

Poďakovanie študentky Alexandry Firmentovej, ktorej projekt zaujal svojim podnikateľským nápadom, bol zaradený do edukačného programu „start-up kultúra“ pre-inkubátora TIP- UPJŠ.

 

Viac

SAFTRA photonics zažiarila aj v Bruseli a  Prahe

Spin-off UPJŠ SAFTRA photonics pod vedením prof. Pavla Miškovského pokračuje vo vývoji a propagácii technológie NanoScreen pre pokročilú analýzu znečistenia vody. Zúčastnila sa podujatia EIC (European Innovation Council) a Procter & Gamble, ktoré usporiadali v Bruseli konferenciu pre projekty SME Instrument …

 

Viac

Vedec roka SR 2017

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 15. mája 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
V kategórii Technológ roka získal cenu prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).
Viac

Študuj na UPJŠ