UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kalendár podujatí 2021

Technologický a inovačný park UPJŠ (TIP-UPJŠ) v Košiciach pripravuje pre slovenské spoločnosti série webinárov "SCIENCE MEETS BUSINESS" venované prezentáciám výsledkov základného výskumu s potenciálom ich využitia.

TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Cieľ: vytváranie partnerstiev medzi akademickým sektorom a súkromným high-tech priemyslom

Forma:

  • prezentácia výsledkov výskumu / príslušného technologického pokroku akademického sektoru navrhovaná pre spoluprácu so súkromným sektorom
  • prezentácia ponúk súkromného sektoru na spoluprácu s akademickým sektorom

Miesto: ONLINE (MS TEAMS)
 

Vzhľadom k mimoriadnym opatreniam kvôli pandémii spôsobenej Covid-19 budú zatiaľ tieto webináre prebiehať online prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Podujatia sú bezplatné.

Dátum Čas Téma Jazyk
Máj   
19.5.2021 13:30 Aplikácia zeta potenciálu pri vývoji biofarmaceutických suspenzií slovenský
Jún   
2.6.2021 13:30 Produkcia a vývoj proteínov na biotechnologické a farmaceutické účely slovenský
16.6.2021 13:30 “PickMol™ Technology” Technology breakthrough for environment & industry slovenský


Kalendár podujatí sa bude postupne aktualizovať a dopĺňať. Podujatia budú zverejnené na webstránke s detailnými informáciami a s registračným formulárom.

 

 

Posledná aktualizácia: 07.06.2021