UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kalendár podujatí 2021

SCIENCE MEETS BUSINESS
WEBINAR CNIC
jeseň 2021
„COVID-19, súčasné vedecké poznatky“

Webinár CNIC „COVID-19, súčasné vedecké poznatky“ organizuje združenie „Košický klaster nového priemyslu“ (CNIC) v rámci série webinárov “SCIENCE MEETS BUSINESS“. Cieľom tejto série prednášok a s nimi spojených diskusií je vecná analýza súčasných vedeckých poznatkov o probléme ochorenia COVID-19. Webinár zahŕňa prednášky popredných slovenských a českých odborníkov z celého spektra vedeckých disciplín týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Moderátor: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ CNIC

Program:

11.11.2021 15:00 Vírus SARS-CoV-2, čo o ňom vieme z pohľadu molekulárnej virológie
Prednášajúci: RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 84505, Bratislava
vedúci Oddelenia ekológie vírusov
16.11.2021 15:00 Prehľad molekulárnych diagnostických testov na Covid-19
Prednášajúci: doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.
Centrum interdisciplinárnych biovied
Košický klaster nového priemyslu, Trieda SNP 1, Košice
23.11.2021 15:00 Klinické skúšania súvisiace s Covid-19
Prednášajúci:  Mgr. Miroslava Žoldáková, Dr.rer.nat
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, TUKE
30.11.2021 15:00 Vakcinácia, typy vakcín a ich “mode of action“
Prednášajúci: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie Kliniky detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin
07.12.2021 15:00 Súčasné trendy v liečbe ochorenia COVID-19
Prednášajúci: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., infektológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach


Technologický a inovačný park UPJŠ (TIP-UPJŠ) v Košiciach pripravuje pre slovenské spoločnosti série webinárov "SCIENCE MEETS BUSINESS" venované prezentáciám výsledkov základného výskumu s potenciálom ich využitia.

TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Cieľ: vytváranie partnerstiev medzi akademickým sektorom a súkromným high-tech priemyslom

Forma:

  • prezentácia výsledkov výskumu / príslušného technologického pokroku akademického sektoru navrhovaná pre spoluprácu so súkromným sektorom
  • prezentácia ponúk súkromného sektoru na spoluprácu s akademickým sektorom

Miesto: ONLINE (MS TEAMS)
 

Vzhľadom k mimoriadnym opatreniam kvôli pandémii spôsobenej Covid-19 budú zatiaľ tieto webináre prebiehať online prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Podujatia sú bezplatné.

Dátum Čas Téma Jazyk
Máj   
19.5.2021 13:30 Aplikácia zeta potenciálu pri vývoji biofarmaceutických suspenzií slovenský
Jún   
2.6.2021 13:30 Produkcia a vývoj proteínov na biotechnologické a farmaceutické účely slovenský
16.6.2021 13:30 “PickMol™ Technology” Technology breakthrough for environment & industry slovenský
November
4.11.2021 15:00 Prínos superpočítača pre Košice – šanca pre dynamický, ekonomický a sociálny rozvoj východného Slovenska slovenský


Kalendár podujatí sa bude postupne aktualizovať a dopĺňať. Podujatia budú zverejnené na webstránke s detailnými informáciami a s registračným formulárom.

 

 

Posledná aktualizácia: 06.12.2021