Prejsť na obsah

Kontakty, ŠJ UPJŠ

0minút, 33sekúnd

Medická 4, Košice
Vedúca jedálne: Ing. Nikola Hnízdilová
nikola.hnizdilova@upjs.sk, kuchyna@upjs.sk
Tel.: 055 234 1562, zastihnuteľný 08:00 – 10:00h a 13:00 – 14:00h
Mob.: 0907 704 330, pondelok – piatok 07:00 – 14:00h 

LF, Tr. SNP 1, Košice
Vedúca jedálne: Adriana Venceľová
adriana.vencelova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1660
Mob.: 0915 390 636, pondelok – piatok 07:00 – 14:00h 

Moyzesova 9, Košice
Vedúca jedálne: Iveta Adamčíková
iveta.adamcikova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1120
Mob.: 0915 412 830, pondelok – piatok 07:00 – 14:00h

Pokladňa Študentských jedální: Medická 4, Košice
Ing. Alena Mrazková
alena.mrazkova@upjs.sk 
Tel.: 055 234 1565
Pondelok – štvrtok: 10:00 – 11:00h a 11:30 – 14:00h
Piatok: 10:00 – 11:00h a 11:30 – 13:00h

Pokladňa Študentských jedální: Moyzesova 9, Košice
Jana Duditšová
jana.duditsova@upjs.sk
Tel.: 055 234 1293
Úradné hodiny: Pondelok – Piatok: 08:00 – 11:00h


Študuj na UPJŠ