UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB)

je interdisciplinárne vedecko-technologické centrum zaoberajúce sa orientovaným výskumom na prieniku biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky a prenosom vedeckých poznatkov do výrobnej praxe. Dominujúcim poslaním centra je realizácia vysokokvalitného základného výskumu v oblastiach proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a životného prostredia. Na to je naviazaný vývoj nových technológií a inovácií pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení, analýzu životného prostredia ako aj ich marketing a aplikácia najnovších vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi a vo vzdelávaní.

Posledná aktualizácia: 12.12.2019