UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Online Cooperation InnovatonTechnology Transfer 2020

Radi by sme Vás informovali o odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou COINTT 2020 (Cooperation-Innovation-Technology Transfer), ktorú usporadúva Centrum vedecko-technických informácií SR.

Kvôli koronavírusovej pandémii sa toto podujatie uskutoční online v dňoch 19. – 20. októbra 2020. Záštitu nad podujatím prevzali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a minister hospodárstva SR Richard Sulík, ktorí sa zároveň zúčastnia slávnostného otvorenia konferencie.

Hlavnými témami konferencie COINTT 2020 sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Vedúca nášho Centra  transferu technológií z TIP UPJŠ v Košiciach Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. bude prednášať 20.10.2020 o 14:30 h cez LIVE STREAM 2 na tému Podnikavosť (entrepreneurship) v akademickom prostredí: utópia, či chiméra? (CO).

Zároveň sa konferencie zúčastní ako rečník aj MVDr. Ladislav Strojný, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý bude mať prezentáciu taktiež 20.10.2020 o 13:15 h cez LIVE STREAM 1 na tému Probiotický kmeň Lactobacillus plantarum LS/07 CCM-7766 a možnosti jeho využitia v humánnej medicíne.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Program

Registrácia je možná do 16.10.2020 na stránke https://cointt.sk/registracia/

Bližšie informácie a program podujatia COINTT 2020

 

 

Posledná aktualizácia: 03.02.2021