UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2

Projekt „Košický klaster nového priemyslu“ bol oficiálne predstavený na tlačovej konferencii Košického samosprávneho kraja

Dňa 17.12.2020 sa konala vo Východoslovenskej galérii v Košiciach tlačová konferencia pod záštitou Košického samosprávneho kraja k založeniu Inovačného centra Košického kraja ICKK, ktorého cieľom je  podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne. Hlavnými hovorcami tlačovej konferencie boli profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Ing. Marek Antal, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a Ing. Jaroslav Polaček, primátor Košíc.

Prvým významným projektom ICKK je Košický klaster nového priemyslu Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorého ambicióznym cieľom je vytvoriť trvalo udržateľnú znalostnú ekonomiku v regióne východného Slovenska zahŕňajúcu i) materiálové a biomedicínske technológie, ii) zelené a digitálne technológie a iii) kvantové technológie. S týmto hlavným cieľom úzko súvisí príspevok k rozvoju sociálnych oblastí vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu (tzv. „striebornú ekonomiku“) a zdravého životného štýlu pre populáciu v aktívnom veku.

História vytvorenia projektu CNIC siaha do roku 2014, keď Katedra biofyziky PF UPJŠ získala prestížny Európsky projekt „Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging“ (CELIM FP7-REGPOT-2012-2013-1). Požiadavka udržateľnosti projektu viedla k vytvoreniu „Centra interdisciplinárnyrch biovied“, ktoré sa následne stalo základnou súčasťou ďalšieho míľnika v snahe kolektívu vedeného prof. Pavlom Miškovským o vytvorenie moderného vedecko-aplikačného centra medzinárodnej úrovne. Takto bol v roku 2017 rektorom UPJŠ prof. Pavlom Sovákom zriadený „Technologický a inovačný park UPJŠ“ (TIP-UPJŠ). Intenzívna práca kolektívu TIP-UPJŠ v spolupráci s JRC v Bruseli a skupinou expertov Európskej komisie následne viedla k vytvoreniu projektu „Košického klastra nového priemyslu“ (Cassovia New Industry Cluster - CNIC), v ktorom sú okrem UPJŠ našimi partnermi všetky košické univerzity, vybrané ústavy SAV, privátny high-tech sektor, mesto Košice a Košický samosprávny kraj.

Našou hlavnou úlohou v roku 2021 je pripraviť kompletnú projektovú dokumentáciu projektu CNIC tak, aby sa v roku 2022 mohlo započať s jeho implementáciou.

Zostrih z tlačovej konferencie KSK je dostupný na stránke https://fb.watch/2shEHSs7Lk/

Posledná aktualizácia: 10.11.2022