UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

POZVÁNKA NA WEBINÁR "SCIENCE MEETS BUSINESS" #8: Vakcinácia, typy vakcín a ich „mode of action“

Webinár CNIC „COVID-19, súčasné vedecké poznatky“ organizuje združenie „Košický klaster nového priemyslu“ (CNIC) v rámci série webinárov “SCIENCE MEETS BUSINESS“. Cieľom tejto série prednášok a s nimi spojených diskusií je vecná analýza súčasných vedeckých poznatkov o probléme ochorenia COVID-19. Webinár zahŕňa prednášky popredných slovenských a českých odborníkov z celého spektra vedeckých disciplín týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Moderátor: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ CNIC

Prednášajúci: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie Kliniky detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin

Téma: Vakcinácia, typy vakcín a ich „mode of action“

Dátum: utorok, 30. november 2021 o 15:00 h (dĺžka trvania 45 minút)

Miesto: online (MS TEAMS)

Cena: bezplatne

Registrácia

Posledná aktualizácia: 05.05.2022