UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výberové konanie na pozíciu: Vedúci oddelenia obchodu a marketingu projektu CassTech

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Vedúci oddelenia obchodu a marketingu projektu CassTech

Stručný opis činnosti: Riadenie obchodných a marketingových činností oddelenia, manažment startup a firemnej politiky CassTech ( inkubátora/ akcelerátor), budovanie finančných vzťahov s investormi, správa investičného a impaktového fondu CassTech, logistika prípravy činností aktivít 2 a 3.

Termín nástupu: 1.2.2022

Podrobnejšie informácie o pracovnom mieste

Posledná aktualizácia: 05.05.2022