Prejsť na obsah

Vedec roka SR 2017

1minút, 13sekúnd

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. Medzi ocenenými za uplynulý rok bol aj prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., ktorý získal cenu v kategórii Technológ roka. Svoje ocenenie si prebral počas slávnostného vyhlásenia výsledkov oceňovania v utorok 15. mája 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca.

 „Túto cenu vnímam hlavne ako ocenenie kolektívu a našej univerzity, ktorá projektom TIP – UPJŠ deklaruje svoju silnú ambíciu zaradiť sa medzi popredné univerzity v medzinárodnom priestore“, uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Ocenenie Vedec roka 2017 v kategórii Technológ roka získal za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Okrem uvedenej kategórie boli odovzdané ocenenia aj v rámci kategórií Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka či Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2017


Študuj na UPJŠ