UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 81 Košice

unipoc@upjs.sk      

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
riaditeľka UNIPOC
Kontakt:
VoIP: 055 234 1218, Mobil: 0905 487 134


Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v skrátenom tvare „UNIPOC“, je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou v súlade s § 21 ods.1 písm. b) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ.

Pracovníci centra sú špecialisti z odborných katedier a ústavov fakúlt, resp. z rektorátnych pracovísk, ktorí pomáhajú študentom so zorientovaním sa v určitej problematike, riešením problémov a prekonávaním ťažkostí, s ktorými sa stretávajú v osobnom alebo študijnom živote. Konzultácia je podľa emailovej dohody, prípadne telefónnom kontakte.

Prosíme študentov UPJŠ, aby k e-mailovému kontaktu používali výhradne univerzitný e-mail (@student.upjs.sk // @upjs.sk).
 

Napíšte nám

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:
Posledná aktualizácia: 11.01.2017