UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

VYUŽI BUDDY PROGRAM

Cieľom BUDDY programu je podporiť vás, študentov, aby ste sa na univerzite cítili dobre a mali jednoduchší prístup k informáciám a službám univerzity.

Kto je to BUDDY?

BUDDIES sú dobrovoľníci z radov študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí poskytujú podporu a pomoc pre študentov v oblasti adaptácie na univerzitné prostredie a v oblasti podpory duševného zdravia.

S čím vám môže BUDDY pomôcť?

BUDDY vám môže pomôcť v nasledujúcich otázkach:

  • poskytnúť vám informácie o štúdiu a sprostredkovať kontakty na rôzne univerzitné zdroje pomoci,
  • podporiť vás počas náročných období, ktoré súvisia so školou (napr. skúškové obdobie, zápočty, dištančná výučba, znížená motivácia k učeniu...),
  • poskytnúť vám informácie o dôležitých univerzitných štruktúrach,
  • pomôcť vám orientovať sa v informačných zdrojoch univerzity (web, sociálne siete,...) a v jej priestoroch,
  • a iné.

Ako získať BUDDYHO?

Ak máte záujem získať BUDDYHO, v nasledujúcom formulári vyplňte váš email a fakultu, na ktorej študujete

VYPLNIŤ FORMULÁR


Pridelený BUDDY (podľa možností z vašej fakulty) sa vám v priebehu niekoľkých dní ozve emailom.

Ak máte záujem o viac informácií, napíšte nám do Univerzitného poradenského centra na unipoc@upjs.sk.

 

Posledná aktualizácia: 16.02.2022