Prejsť na obsah

VYUŽI BUDDY PROGRAM

1minút, 15sekúnd

Cieľom BUDDY programu je podporiť vás, študentov, aby ste sa na univerzite cítili dobre a mali jednoduchší prístup k informáciám a službám univerzity.

Kto je to BUDDY?
BUDDIES sú dobrovoľníci z radov študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí poskytujú podporu a pomoc pre študentov v oblasti adaptácie na univerzitné prostredie a v oblasti podpory duševného zdravia.

S čím vám môže BUDDY pomôcť?
BUDDY vám môže pomôcť v nasledujúcich otázkach:

  • poskytnúť vám informácie o štúdiu a sprostredkovať kontakty na rôzne univerzitné zdroje pomoci,
  • podporiť vás počas náročných období, ktoré súvisia so školou (napr. skúškové obdobie, zápočty, dištančná výučba, znížená motivácia k učeniu…),
  • poskytnúť vám informácie o dôležitých univerzitných štruktúrach,
  • pomôcť vám orientovať sa v informačných zdrojoch univerzity (web, sociálne siete,…) a v jej priestoroch,
  • a iné.

Ako získať BUDDYHO?
Ak máte záujem získať BUDDYHO, v nasledujúcom formulári vyplňte váš email a fakultu, na ktorej študujete

Pridelený BUDDY (podľa možností z vašej fakulty) sa vám v priebehu niekoľkých dní ozve emailom.
Ak máte záujem o viac informácií, napíšte nám do Univerzitného poradenského centra na unipoc@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ