Prejsť na obsah

Podujatia

3minút, 44sekúnd

Pre študentov počas celého akademického roka organizujeme rôzne podujatia, v rámci ktorých môžu rozvíjať svoje kompetencie, nadväzovať kontakty so zamestnávateľmi, či získať dôležité informácie v oblasti duševného zdravia, či uplatnenia sa na trhu práce.

Aktuálnu ponuku podujatí môžu študenti sledovať na webe UNIPOC v sekcii „aktuality“, na sociálnych sieťach UNIPOC alebo na portáli CCVaPP – Aktivity.

  • Deň kariéry 

Pre študentov je Deň kariéry ideálnym miestom na nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi a získanie stáže, či práce. Pre zamestnávateľov je skvelou príležitosťou spoznať kvalitných študentov a budúcich absolventov našej univerzity. Deň kariéry sa koná každoročne v apríli a spravidla je v čase podujatia študentom udelené rektorské voľno.

  • Deň stáží

Cieľom tohto podujatia je umožniť zamestnávateľom odprezentovať ponuku aktuálnych (alebo budúcich) stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde a študentom zas napomôcť k získaniu relevantnej stáže. Deň stáží sa zvyčajne koná počas zimného semestra.

  • Podnikni niečo!

Je 3-dňový tréning určený všetkým študentom, ktorí chcú prevziať svoju kariéru do vlastných rúk, naučiť sa vnímať príležitosti okolo seba a rozvíjať si podnikavé myslenie. Program spolulektorujú prizvaní odborníci a podnikatelia a podnikateľky, ktorí účastníkom pomáhajú premeniť nápad až do podoby konkrétneho podnikateľského plánu. Najlepšie nápady sa za podpory univerzitného Technologického inovačného parku (TIP) stávajú startupmi.

  • Nauč sa učiť

Na workshope, ktorý sa koná vždy začiatkom semestra sa študenti dozvedia niečo o sebe a vlastnom preferovanom učebnom štýle. Zistia čo je pri učení efektívne a čo zas nie je. Vyskúšať si budú môcť rôzne techniky využiteľné pri práci s textom (výskumné štúdie, knihy, učebnice) a učení sa. A v neposlednom rade dostanú množstvo praktických tipov ako sa učiť lepšie.

  • ŽivoToPíš

Študenti sa v rámci vyhradeného dňa počas semestra majú možnosť prísť poradiť ako napísať zaujímavé CV alebo motivačný list.

  • Posledné prázdniny, prvé povinnosti

Workshop pre budúcich/súčasných absolventov a doktorandov, kde mali príležitosť dozvedieť sa čo ich čaká a neminie po ukončení štúdia na VŠ. Workshop je zameraný na témy ako: povinnosti voči Zdravotnej poisťovni + dokumenty, povinnosti voči Sociálnej poisťovni + dokumenty, povinnosti voči Úradu práce – podpora študentov v nezamestnanosti: príspevky, absolventská prax, možnosti + dokumenty, výhody a nevýhody samoplatcu, denné a externé štúdium rozdiely a poistné, koniec štúdia – jeho prerušenie a zdravotné poistenie, doktorandské štúdium, čo potrebujem pri nástupe do zamestnania.

  • Autogénny tréning

Autogénny tréning (AT) je u nás najrozšírenejšou tréningovou psychoterapeutickou metódou založenou na relaxácii. Pravidelné cvičenie má viesť ku trvalému upokojeniu, zvyšovaniu výkonnosti, koncentrácie, odstráneniu ťažkostí so spánkom, niektorých telesných ťažkostí. Autogénny tréning je vhodný ako prevencia pred syndrómom vyhorenia pre študentov, učiteľov, manažérov, vrcholových športovcov a všetkých, na ktorých kladie život vysoké nároky. Jedná o aktivitu v skupine a pre dosiahnutie želaného efektu je dôležité navštevovať stretnutia pravidelne, počas 13 týždňov semestra.

  • ďalšie podujatia v spolupráci so zamestnávateľmi / partnermi

– Kariérová polhodinka
– Kariéra v európskych inštitúciách: How to make it cool again? (Lucia Kleštincová, poradkyňa riaditeľa v Európskej komisii)
– Naštartuj svoju kariéru vo výskume (Euraxess a SAIA)
– Google Roadshow (Google)
– Ktorá forma podnikania je tá správna pre mňa? (SBA)
– Work in international company (UBER)
– Priprav sa na Erasmus+ (Euroguidance a Zahraničné oddelenie UPJŠ)
– Akademický životopis na Jarnej škole doktorandov
– Mňa sa to (ne)týka (študentské spolky UPJŠ v KE)


Archív podujatí


Študuj na UPJŠ