Prejsť na obsah

Poradenstvo

0minút, 36sekúnd

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v skrátenom tvare „UNIPOC“, je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou v súlade s § 21 ods.1 písm. b) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ. 

Pracovníci centra sú špecialisti z odborných katedier a ústavov fakúlt, resp. z rektorátnych pracovísk, ktorí pomáhajú študentom so zorientovaním sa v určitej problematike, riešením problémov a prekonávaním ťažkostí, s ktorými sa stretávajú v osobnom alebo študijnom živote. 


Študuj na UPJŠ