UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 81 Košice

unipoc@upjs.sk      

Riaditeľka: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
VoIP: 055 234 1218, Mobil: 0905 487 134

UNIPOC má na každej fakulte svojho ambasádora z radov študentov, ktorého môžete kontaktovať a poskytne vám základné informácie o našich aktivitách.  

AMBASÁDORI:

PRÁVNICKÁ FAKULTA:
Ľuboslava Sončíková
(právo), email: luboslava.soncikova@student.upjs.sk

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY:
Bc. Júlia Jankovčinová
(verejná správa), email: julia.jankovcinova@student.upjs.sk
Valentyna Liubytska (Európska verejná správa), email: valentyna.liubitska@student.upjs.sk
Iveta Pribulová (Európska verejná správa), iveta.pribulova1@student.upjs.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA:
Bianka Hudáková
(Masmediálne štúdiá), email: bianka.hudakova@student.upjs.sk
Dávid Ivanoc (Psychológia), email: david.ivanoc@student.upjs.sk
Estera Pracuová (História- Britské a Americké štúdiá), email: estera.pracuova@student.upjs.sk
Simona Tabišová (Britské a americké štúdia v kombinácii nemecký jazyk a literatúra), email: 5238926@upjs.sk / simona.tabisova@gmail.com
Laura Mikulová (psychológia), email: laura.mikulova@student.upjs.sk
Tomáš Matta (medzinárodné vzťahy), email: tomas.matta@student.upjs.sk


Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v skrátenom tvare „UNIPOC“, je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou v súlade s § 21 ods.1 písm. b) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ.

Pracovníci centra sú špecialisti z odborných katedier a ústavov fakúlt, resp. z rektorátnych pracovísk, ktorí pomáhajú študentom so zorientovaním sa v určitej problematike, riešením problémov a prekonávaním ťažkostí, s ktorými sa stretávajú v osobnom alebo študijnom živote. Priestory UNIPOCu.

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

 Prihlásiť sa na poradenstvo

K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne. V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


Napíšte nám

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:

Posledná aktualizácia: 17.02.2021