UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 81 Košice

unipoc@upjs.sk      

Riaditeľka: Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.
VoIP: 055 234 1218, Mobil: 0905 487 134

UNIPOC má na fakultách ambasádorov z radov študentov, ktorých môžete kontaktovať a poskytnú vám základné informácie o našich aktivitách.  

AMBASÁDORI:

FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY:
Iveta Pribulová (Európska verejná správa), iveta.pribulova1@student.upjs.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA:
Estera Pracuová (História- Britské a Americké štúdiá),
email: estera.pracuova@student.upjs.sk
Bibiána Viktória Želinská (Masmediálne štúdia),
email:bibiana.viktoria.zelinska@student.upjs.sk
Natália Koščová (angličtina a filozofia),
email: natalia.koscova@student.upjs.sk


Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v skrátenom tvare „UNIPOC“, je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou v súlade s § 21 ods.1 písm. b) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre poskytovanie poradenstva študentom UPJŠ.

Pracovníci centra sú špecialisti z odborných katedier a ústavov fakúlt, resp. z rektorátnych pracovísk, ktorí pomáhajú študentom so zorientovaním sa v určitej problematike, riešením problémov a prekonávaním ťažkostí, s ktorými sa stretávajú v osobnom alebo študijnom živote. Priestory UNIPOCu.

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

 Prihlásiť sa na poradenstvo

K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne. V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


Napíšte nám

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:

Posledná aktualizácia: 09.06.2022