Prejsť na obsah

Career Club UPJŠ

2minút, 51sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má záujem byť medzinárodne etablovanou inštitúciou. Pozorne sledujeme trendy a smerovanie kariérových služieb na univerzitách v zahraničí. Naším cieľom je vytvoriť pre študentov a absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platformu, v ktorej by našli informácie a najmä kvalitné príležitosti pre svoj kariérny rozvoj. Zároveň by sme chceli zamestnávateľom uľahčiť prístup k študentom a absolventom kvalitnej univerzity, preto si Vám dovoľujeme predstaviť kariérny klub

Career Club UPJŠ

Cieľom vytvorenia tohto jedinečného klubu je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste.
Záujemcom z radu zamestnávateľov ponúkame v akademickom roku 2023/2024 bezplatné členstvo v kariérnom klube Career Club UPJŠ. Medzi výhody tohto členstva patrí okrem iného možnosť sprostredkovať pracovné ponuky našim študentom prostredníctvom Akademického informačného systému, možnosť realizovať workshopy, prednášky či pracovné pohovory na pôde našej univerzity a i.. Viac informácií prinášame v informačnom booklete.

Informačný booklet Career Club UPJŠ


Členstvo v Career Club UPJŠ

Ak má Vaša spoločnosť záujem o členstvo v Career Clube UPJŠ, vyplňte prosím tento formulár a my sa Vám ozveme na Vami uvedený email.

Zverejňovanie pracovných ponúk pre študentov UPJŠ v Košiciach

Sprostredkovanie pracovných príležitostí študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) je funkciou Akademického informačného systému AiS2, vyvíjaného na UPJŠ v Košiciach. Pracovné ponuky budeme (v prípade, že to uvediete) filtrovať podľa fakulty a študijných programov našich študentov. Nemusí sa jednať iba o pracovnú ponuku, radi sprostredkujeme aj ponuky stáží, dobrovoľníckych činností či iných príležitostí pre našich študentov. Keďže našim cieľom je sprostredkovať študentom kvalitné pracovné príležitosti zodpovedajúce ich odboru štúdia, zaslané pracovné ponuky budeme filtrovať a vyhradzujeme si právo odmietnuť pracovné ponuky, ktoré tieto podmienky nespĺňajú. V prípade záujmu sprostredkovať pracovnú príležitosť študentom UPJŠ v Košiciach, vyplňte nasledujúci formulár:


Členovia Career Club UPJŠ

V prípade záujmu o členstvo, alebo v prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Mgr. Veroniku Zibrinyiovú, PhD.: veronika.zibrinyiova@upjs.sk alebo kariera@upjs.sk, +421 905 487 134.


Študuj na UPJŠ