UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Career Club UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má záujem byť medzinárodne etablovanou inštitúciou. Pozorne sledujeme trendy a smerovanie kariérových služieb na univerzitách v zahraničí. Naším cieľom je vytvoriť pre študentov a absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platformu, v ktorej by našli informácie a najmä kvalitné príležitosti pre svoj kariérny rozvoj. Zároveň by sme chceli zamestnávateľom uľahčiť prístup k študentom a absolventom kvalitnej univerzity, preto si Vám dovoľujeme predstaviť kariérny klub

Career Club UPJŠ

Cieľom vytvorenia tohto jedinečného klubu je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste.
Záujemcom z radu zamestnávateľov ponúkame v akademickom roku 2017/2018 bezplatné členstvo v kariérnom klube Career Club UPJŠ. Medzi výhody tohto členstva patrí okrem iného možnosť sprostredkovať pracovné ponuky našim študentom prostredníctvom Akademického informačného systému, možnosť realizovať workshopy, prednášky či pracovné pohovory na pôde našej univerzity a i.. Viac informácií prinášame v informačnom booklete.

Informačný booklet Career Club UPJŠ


Členovia Career Club UPJŠ 
 

Affinity Analytics AGEL SK
   

AT&T Global Network Services Slovakia Dell
   

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
   

EURES FPT Slovakia
   

GymBeam LafargeHolcim European Business Services
   

LIDL LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   

Praxuj  Spoločnosť Svet Zdravia, a. s.
   

State Street Bank SUVko Coaching
   

UBER VISTA
   

 
Zbor väzenskej a justičnej stráže  

 

V prípade záujmu o členstvo alebo v prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Mgr. Veroniku Zibrinyiovú, PhD.: veronika.zibrinyiova@upjs.sk alebo kariera@upjs.sk, +421 905 487 134.

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2019