Prejsť na obsah

Aktuality

Workshop Oddelenia komunikácie Úradu priemyselného vlastníctva SR

Dňa 7. novembra 2022 prebehol workshop zameraný na školenie vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach. Pozvané expertné pracovníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR Ing. Jana Rešutíková a Mgr. Adriána Bernátová predniesli prednášky o stratégiách patentovania, databázach a registroch. Workshop otvorila doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., vedúca Centra transferu technológií TIP UPJŠ v Košiciach, svojou prednáškou k ochrane zamestnaneckých riešení na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Vzdelávanie … Čítať ďalej
10 novembra, 2022

TIP UPJŠ sa zúčastnil konferencie COINTT 2022

Od 18. do 19. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Centra vedecko-technických informácií SR – Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT), ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TIP UPJŠ. Medzi pozvaných spíkrov patrila aj doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., vedúca Centra transferu technológií, ktorá predniesla svoj príspevok – „Krok sun krok“ v procese stransparentňovania UPJŠ … Čítať ďalej
28 októbra, 2022

Spoločná konferencia CNIC a košickej SOPK spojila vedcov a biznis sektor

Konferencia Košického klastra nového priemyslu a Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ sa uskutočnila 12. októbra 2022. Na konferencii sa stretli poprední vedeckí odborníci na farmáciu a medicínu, materiály budúcnosti, vodíkové technológie a biomedicínske technológie so zástupcami súkromného sektora. Cieľom konferencie „Konkurencieschopnosť a transfer technológií“ bolo poukázať na efektívne … Čítať ďalej
20 októbra, 2022

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ projektu CassTech

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:  Riaditeľ projektu CassTech Stručný opis činnosti: Riadenie projektu CassTech s cieľom plnej prevádzky CassTech, zodpovednosť za dosiahnutie … Čítať ďalej

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala dňa 24.10.2019 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019. Jedná sa o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie SARIO patriace k strategickým aktivitám agentúry SARIO a Ministerstva Hospodárstva SR. Vďaka spolupráci CVTI a SARIO sa mohli tohto podujatia nazvaného „Veda pre prax“ zúčastniť aj zástupcovia univerzít a SAV. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastupovali zamestnanci CTT … Čítať ďalej

UPJŠ na konferencii UNINFOS 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila medzinárodnej konferencie UNINFOS 2019, ktorá sa tento rok konala na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre od 6. do 8.11. 2019. Hlavnou témou konferencie bola Univerzita budúcnosti. Našu univerzitu zastupovali riaditeľ Centra informačných a komunikačných technológií Ing. Jozef Jantošovič a RNDr. Radovan Engel, PhD., Mgr. Martin Nemček, Mgr. Slavomír … Čítať ďalej

Stretnutie so zástupcami Joint Research Center (JRC) v Bruseli

Zástupcovia TIP-UPJŠ  sa v dňoch 21. – 23.10.2019 zúčastnili stretnutí so zástupcami Joint Research Center (JRC) v Bruseli.  Stretnutia súviseli s dopracovaním projektu Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Za TIP-UPJŠ sa stretnutí zúčastnili riaditeľ TIP-UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. a doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., poverená vedením Centra transferu technológií TIP-UPJŠ. JRC … Čítať ďalej

Stretnutie s expertmi z Joint Research Center a Európskej komisie na pôde UPJŠ

V rámci pokračovania prác na projekte: „Technologického a inovačného parku Košice (TIP-Košice)“ sa v dňoch 23. – 24. 01. 2020 uskutočnilo na pôde UPJŠ stretnutie predstaviteľov Divízie technologického transferu Spojeného výskumného centra, Brusel (JRC) a nominovaných expertov Európskej komisie (EK) s rektormi košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF), podpredsedom SAV, reprezentantmi Košického samosprávneho kraja a primátora … Čítať ďalej

Voľné pracovné miesto

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovné miesto Odborný pracovník  pre obchodné činnosti TIP-UPJŠ Informácie o pracovnom mieste: Miesto výkonu práce: Technologický a inovačný park  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (TIP- UPJŠ), Centrum transferu technológií (CTT),  Tr. SNP 1, 040 11 Košice  Termín nástupu: marec 2020 Druh pracovného … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ