Prejsť na obsah

Talianska veľvyslankyňa na Slovensku navštívila laboratórium Integratívnej Paleobiológie

1minút, 15sekúnd

V pondelok, 22.4.2024, navštívila laboratórium Integratívnej Paleobiológie jej excelencia veľvyslankyňa Talianska pani J. E. Catherine Flumiani a predseda Talianskej obchodnej komory, Dr. Giorgio Dovigi. Vzácnych hostí v sprievode riaditeľa TIP UPJŠ v Košiciach, Dr. A. Miroššay, privítali členovia výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity v zložení Doc. Denis Horváth, Dr. Zuzana Jurašeková, Mgr. Dávid Nemčík, Lukáš Kurila, Matúš Baňas a Martin Kundrát, ktorí demonštrovali naše najvýznamnejšie inovatívne interdisciplinárne výskumné postupy. Na príkladoch aplikácie synchrotrónoveho zobrazovania, spektroskopie a bioštatistiky boli prezentované dosiahnuté úspechy i prebiehajúce projekty zamerané na štúdium evolúcie stavovcov, prehistorickej biodiverzity, rekonštrukcie paleoprostredia a paleoklímy.

Zároveň sa pani veľvyslankyňa za sprievodu Dr. Tomkovej oboznámila s výskumnými aktivitami laboratória proteínového inžinierstva Centra interdisciplinárnych biovied, v ktorom sa naši vedeckí pracovníci venujú využitiu metód riadenej evolúcie proteínov pri vývoji nových proteínov. Členovia výskumného tímu odprezentovali svoje aktivity týkajúce sa bakteriálnych proteínov dehalogenáz, enzýmov špecializovaných na odstraňovanie halogénov z organických zlúčenín s možnosťou využitia pri bioremediácii kontaminovaného prostredia a stafylokinázy, bakteriálneho proteínu s trombolytickými účinkami a vysokým potenciálom využitia vo farmaceutickom priemysle.


Študuj na UPJŠ