Prejsť na obsah

Stretnutie so študentkami FF UPJŠ k rozvoju ich podnikateľských zámerov

0minút, 35sekúnd

Dňa 14. 02. 2019 sa v priestoroch Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ na Jesennej 5 uskutočnilo  už druhé stretnutie so študentkami FF UPJŠ A. Firmentovou  a N. Bodišovou, ktoré  zaujali svojimi inšpiratívnymi podnikateľskými nápadmi. Prítomní v diskusii zdôraznili, že snahou univerzity bude podpora študentom rozmýšľať o ich vlastnom kariérnom smerovaní, aby sa naučili vnímať podnikateľské príležitosti v prostredí univerzity a možnosť prepájať svoje podnikateľské plány v súlade so zámermi Technologického a inovačného parku UPJŠ.

Obe študentky sa stali súčasťou pre-inkubátora TIP-UPJŠ a boli zaradené do edukačného programu „start-up kultúra“.


Študuj na UPJŠ