Prejsť na obsah

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019

0minút, 42sekúnd

Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo tradičné podujatie organizované CVTI konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorého sa zúčastnili zamestnanci Centra transferu technológií TIP-UPJŠ.
Podujatie poskytlo priestor pre odbornú diskusiu o témach vzťahujúcich sa k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Venované bolo autorským právam, priemyselným právam a vývojovej spolupráci v oblasti softvérových riešení za účasti domácich a zahraničných odborníkov v danej oblasti. Podujatie bolo určené  pre odbornú aj širokú verejnosť z prostredia vysokých škôl, SAV a rezortných výskumných ústavov. Prezentovali sa skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií na Slovensku a zahraničí.

www.cvtisr.sk


Študuj na UPJŠ