Prejsť na obsah

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

0minút, 37sekúnd

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala dňa 24.10.2019 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019. Jedná sa o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie SARIO patriace k strategickým aktivitám agentúry SARIO a Ministerstva Hospodárstva SR. Vďaka spolupráci CVTI a SARIO sa mohli tohto podujatia nazvaného „Veda pre prax“ zúčastniť aj zástupcovia univerzít a SAV. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastupovali zamestnanci CTT TIP-UPJŠ a zástupcovia tvorivých tímov UPJŠ, ktorí mali možnosť zúčastniť sa B2B rokovaní na Slovenskej kooperačnej burze 2019. Účelom rokovaní B2B rokovaní bolo predstaviť sa a nájsť potencionálnych partnerov pre obchodnú spoluprácu.

www.sario.sk


Študuj na UPJŠ