Prejsť na obsah

Stretnutie so zástupcami Joint Research Center (JRC) v Bruseli

0minút, 56sekúnd

Zástupcovia TIP-UPJŠ  sa v dňoch 21. – 23.10.2019 zúčastnili stretnutí so zástupcami Joint Research Center (JRC) v Bruseli.  Stretnutia súviseli s dopracovaním projektu Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Za TIP-UPJŠ sa stretnutí zúčastnili riaditeľ TIP-UPJŠ prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. a doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., poverená vedením Centra transferu technológií TIP-UPJŠ. JRC na stretnutí  reprezentovali pracovníci oddelenia Intellectual Property and Technology Transfer JRC Brusel Alessandro Fazio, Sharon Shamuilia a ďalší pracovníci oddelenia.

Výsledkom jednaní je:

  1. Schválenie piatich expertov z EÚ, ktorí spolu s tímom TIP-UPJŠ v spolupráci s JRC budú pracovať na strategickom hodnotení projektu TIP-UPJŠ.
  2. Schválenie prípravných konkrétnych krokov zo strany tímu TIP-UPJŠ.
  3. Schválenie časového plánu práce na projekte.

Projekt: Príprava a uskutočnenie podujatia zameraného na prípravu projektu TIP-UPJŠ v schéme PPP a na vybudovanie Technology Transfer Office na UPJŠ v Košiciach. Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2019.

 


Študuj na UPJŠ