Prejsť na obsah

Stretnutie s expertmi z Joint Research Center a Európskej komisie na pôde UPJŠ

1minút, 0sekúnd

V rámci pokračovania prác na projekte: „Technologického a inovačného parku Košice (TIP-Košice)“ sa v dňoch 23. – 24. 01. 2020 uskutočnilo na pôde UPJŠ stretnutie predstaviteľov Divízie technologického transferu Spojeného výskumného centra, Brusel (JRC) a nominovaných expertov Európskej komisie (EK) s rektormi košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF), podpredsedom SAV, reprezentantmi Košického samosprávneho kraja a primátora mesta Košice. Pracovné stretnutie s expertmi EK a JRC bolo zamerané na posúdenie stavu prípravy projektu TIP-Košice a procesov spojených s komercializáciou duševného vlastníctva a transferu technológií. Experti EK posudzovali existujúci stav v oblastiach aplikovanej vedy, technologického transferu, štátnej pomoci, obchodných a investičných zámerov a ochrany duševného vlastníctva. Súčasťou dvojdňového pracovného stretnutia bola i prehliadka laboratórií aplikovaného výskumu v TIP-UPJŠ, TUKE a UVLF. Výsledkom stretnutia je kritické zhodnotenie súčasného stavu prípravy projektu TIP-Košice a plán práce na ďalšie obdobie spoločného 6 mesačného projektu prípravy vybudovania TIP-Košice.


Študuj na UPJŠ