Prejsť na obsah

Spoločnosť SAFTRA photonics sa zúčastní EXPO DUBAI 2020 počas týždňa Klíma a biodiverzita

0minút, 48sekúnd

SAFTRA photonics s.r.o. je high-tech spoločnosť, ktorá vznikla ako start-up na UPJŠ v Košiciach. Dnes táto spoločnosť pokračuje v spolupráci s Technologickým a inovačným parkom TIP-UPJŠ, s ktorým rieši dva projekty. Prvý projekt (agentúra APVV) je zameraný na vývoj metodiky detekcie toxických látok dioxánu a glyfosátu a druhý projekt je zamerany na citlivú, selektívnu a rýchlu detekciu rôznych mutácií koronavírusu SARS-Cov-2 (projekt štrukturálnych fondov).

Zástupcovia slovenskej vlády si vybrali spoločnosť SAFTRA photonics s.r.o., aby reprezentovala Slovenskú republiku v slovenskom pavilóne EXPO DUBAI 2020 v Spojených arabských emirátoch počas tematického týždňa Klíma a biodiverzita.
Spoločnosť predstaví technológiu PickMol™ v slovenskom pavilóne 02. – 09. októbra 2021. Sme radi, že UPJŠ v Košiciach je súčasťou takýchto úspešných príbehov.
 


Študuj na UPJŠ