Prejsť na obsah

POZVÁNKA NA WEBINÁR „SCIENCE MEETS BUSINESS“ #7: Klinické skúšania súvisiace s Covid-19

0minút, 38sekúnd

Webinár CNIC „COVID-19, súčasné vedecké poznatky“ organizuje združenie „Košický klaster nového priemyslu“ (CNIC) v rámci série webinárov “SCIENCE MEETS BUSINESS“. Cieľom tejto série prednášok a s nimi spojených diskusií je vecná analýza súčasných vedeckých poznatkov o probléme ochorenia COVID-19. Webinár zahŕňa prednášky popredných slovenských a českých odborníkov z celého spektra vedeckých disciplín týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Moderátor: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ CNIC

Téma: Klinické skúšania súvisiace s Covid-19

Dátum: utorok, 23. november 2021 o 15:00 h (dĺžka trvania 45 minút)

Miesto: online (MS TEAMS)

Cena: bezplatne

Registrácia
 


Študuj na UPJŠ