Prejsť na obsah

Projekt Košický klaster nového priemyslu ako súčasť strategickej rady premiéra SR

1minút, 39sekúnd

Dňa 9. novembra 2021 sa konalo rokovanie strategickej rady premiéra Eduarda Hegera, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košického samosprávneho kraja a združenia Košický klaster nového priemyslu. Hlavnou témou bol projekt Košický klaster nového priemyslu (CNIC), jeho kontúry a podpora financovania projektu z Plánu obnovy a odolnosti SR a prepojenie so štátnym rozpočtom a Fondami EÚ.

Predseda predstavenstva a riaditeľ CNIC, Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. predstavil premiérovi Hegerovi a zástupcom ministerstiev ciele a víziu projektu CNIC, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť nový high-tech priemysel na východnom Slovensku s nadväznosťou na rozvoj sociálnych oblastí a starostlivosť o starnúcu populáciu.

Projekt Košický klaster nového priemyslu spája súkromný sektor, high-tech priemysel, tri košické univerzity, Slovenskú akadémiu vied, mesto Košice a Košický samosprávny kraj s cieľom vytvoriť nový priemysel s vysokou pridanou hodnotou v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko. Je to unikátny príklad spolupráce, ktorý môže slúžiť ako vzor zmysluplného využitia európskych zdrojov financovania. 

Generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej Komisie, Prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc. uviedol: „Vždy som si myslel, že zmenu prinesú bratislavské univerzity. Teraz to vyzerá tak, že zmena prichádza z Košíc. Tri košické univerzity sa spojili a vytvárajú unikátny Košický klaster nového priemyslu. Veľký projekt transferu vedy do praxe a prepojenia univerzít s biznisom. Vytvorili základ projektu, ktorý ma šancu premeniť východné Slovensko na inovačný ekosystém, schopný produkovať svetovo a lákať schopných ľudí.“
 


Študuj na UPJŠ