Prejsť na obsah

TIP-UPJŠ bude súčasťou programu COINTT 2023

3minút, 1sekúnd

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Dvojdňové podujatie (24. – 25.10.2023) privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa už črtajú ostré kontúry tematického zamerania a programu konferencie.

Hlavným odkazom aktuálneho ročníka najväčšieho podujatia organizovaného Centrom transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) je vyplnenie bielych miest v oblastiach transferu technológií. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií. Je tradíciou, že si svojimi prednáškami obohatia program konferencie aj zástupcovia Centra transferu technológií TIP-UPJŠ pod vedením vedúcej CTT, doc. JUDr. Renáty Bačárovej, PhD., LL.M..

Súčasťou nedávno prijatej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 je aj ochrana výsledkov výskumu, ktoré vznikli na slovenských vedeckých inštitúciách a ich následná komercializácia a využitie v praxi. Prednášky a diskusie budú preto venované aj vízii v procese transferu technológií na Slovensku. Otvorí sa téma minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov či otázka zriadenia národnej autority. Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. V tejto súvislosti sa uvedie aj porovnanie praxe na Slovensku a v zahraničí, spomenú sa rozdiely v „prepájaní“ vedeckých inštitúcií s podnikateľským sektorom v jednotlivých krajinách.

V závere minulého roka bol zrealizovaný prvý známy prevod duševného vlastníctva vytvoreného na pôde slovenských univerzít od roku 1989. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF, teda technológie z oblasti lekárskeho výskumu. Práve CTT TIP-UPJŠ zohralo v procese prevodu vlastníctva tejto prevratnej metódy IVF jednu z najdôležitejších úloh a preukázalo vysokú úroveň svojej kompetencie v oblasti správy a ochrany duševného vlastníctva.

Spektrum tém, ktoré predstavia renomovaní spíkri na konferencii COINTT 2023, je široké. Počas dvoch konferenčných dní sa budú venovať aj spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladom spolupráce a „zosieťovaniu“ pracovísk pre transfer technológií v zahraničí. Diskutovať sa bude o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Neobíde sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Aj v roku 2023 budú ocenené najlepšie inovácie a nové technické riešenia, ktoré do súťaže prihlásia zástupcovia akademických inštitúcií. Nominácie je možné prihlasovať až do 31. augusta 2023. Odborná porota následne rozhodne o víťazoch v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA A POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Viac informácií a program COINTT 2023 nájdete TU.


Študuj na UPJŠ